ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η διασφάλιση ενός ασφαλούς, ευχάριστου και υγιεινού χώρου εργασίας για τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους επισκέπτες μας - που προάγει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία - είναι υψίστης σημασίας για τη Leriva. Ιδιαίτερα στο κέντρο αποθήκης και διανομής, αλλά και στην εγκατάσταση εξυπηρέτησης (service), όπου οι μηχανικοί μας επισκευάζουν και αναβαθμίζουν τα συστήματα οργάνων, λαμβάνουμε κάθε μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται δεν οδηγούν σε δυσμενή ζητήματα ασφάλειας ή υγείας.

Οι συμβεβλημένοι τεχνικοί της Leriva για την υγεία και την ασφάλεια συλλέγουν δεδομένα για την υγεία και την ασφάλεια από τις διάφορες τοποθεσίες μας και διεξάγουν δοκιμές και αναλύσεις για τη μέτρηση των ποσοστών ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Προσδιορίζουν περιοχές ενδεχόμενου κινδύνου, επαληθεύουν την ασφάλεια του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις μας και εξακριβώνουν την ύπαρξη κατάλληλων μέτρων για τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών.

Θεωρούμε ότι η ευημερία των εργαζομένων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και πιστεύουμε ακράδαντα ότι για να προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά τους και για να επιτύχουν, πρέπει να εργάζονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον με λειτουργικούς και αποτελεσματικούς χώρους, οι οποίοι ενισχύουν την προσωπική ασφάλεια, την υγιεινή και την άνεση.