ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Η Leriva, προκειμένου να ανταπεξέλθει σε συγκεκριμένες ανάγκες και να διαχειριστεί την ποικιλομορφία των επιχειρηματικών της εταίρων καθώς και προς ουσιαστική εξυπηρέτηση των αγορών εντός των οποίων ανταγωνίζεται, δραστηριοποιείται μέσα από πέντε Κλάδους.


Διαγνωστικά Προϊόντα
Με περισσότερα από 300 δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, περίπου 400 διαγνωστικά κέντρα και πλήθος ιατρείων και κλινικών, ο κλάδος Diagnostics (τμήμα της Leriva Diagnostics SA) διαθέτει προϊόντα που χρησιμοποιούνται από ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία και κλινικές, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας και διαγνωστικά εργαστήρια.

Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα των συστημάτων και προϊόντων της Κλινικής Διαγνωστικής της Beckman Coulter με τα προϊόντα της Κλινικής Χημείας, Ειδικών Πρωτεϊνών, Ανοσολογίας, Αιματολογίας, Μικροβιολογίας και Ανάλυσης Ούρων. (Τα συστήματα κυτταρομετρίας ροής περιλαμβάνονται στο τμήμα Life Science).

Η ομάδα πωλήσεων και μάρκετινγκ του κλάδου των Διαγνωστικών Προϊόντων διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των νοσοκομείων και της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω επιφανών σταδιοδρομιών σε κορυφαίες εταιρείες ιατρικής περίθαλψης. Μεμονωμένοι και ως ομάδα, είναι ιδιαίτερα σεβαστοί στην κοινότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Με την πληθώρα των οργάνων και των πληροφοριακών συστημάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών, το τμήμα αυτό παρέχει επίσης εξαιρετική υποστήριξη μετά την πώληση. Οι ειδικοί των προϊόντων της Leriva και το τμήμα του service, στελεχωμένο από άρτια καταρτισμένους μηχανικούς, παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες και υποστήριξη μετά την πώληση τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, το τμήμα Διαγνωστικών είναι σε θέση να διατηρήσει μία ικανοποιημένη πελατειακή βάση και να επωφεληθεί από νέες ευκαιρίες, προσφέροντας εξατομικευμένες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Συμβάσεις Διανομής και Αντιπροσώπευσης: Beckman Coulter


Life Science & Molecular Diagnostics
Η έρευνα για τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων και λοιμώξεων σε κυτταρικό επίπεδο για την καλύτερη κατανόηση των αιτιών, τον εντοπισμό θεραπειών και τη δοκιμή νέων φαρμάκων και εμβολίων, καθώς και οι έρευνες σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και των χημικών ουσιών, αποτελούν τον πυρήνα του κλάδου Life Science.

Με κύριο άξονα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και τα εργαστήρια και τις ερευνητικές εγκαταστάσεις των νοσοκομείων και των βιομηχανικών επιχειρήσεων, όπου οι επιστήμονες ασχολούνται με την έρευνα για να κατανοήσουν καλύτερα τα βιολογικής και χημικής φύσεως θέματα, ο κλάδος Life Science (τμήμα της Leriva Diagnostics SA) παρέχει μία πληθώρα εξεζητημένων εργαλείων ώστε να βοηθήσει στις παραπάνω προσπάθειες. Αυτά τα εργαλεία μειώνουν την πολυπλοκότητα, επιταχύνουν τα αποτελέσματα και επιτρέπουν στους επιστήμονες να εκτελούν με ευκολία σύνθετες αναλύσεις.

Συμπληρώνοντας την ισχυρή και ευρέως αναγνωρισμένη αξία της Leriva σε κλινικά περιβάλλοντα, ο κλάδος Life Science προσφέρει εξαιρετική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση. Είτε σε βιομηχανικά είτε σε περιβάλλοντα κλινικής έρευνας, η πρόταση αξίας που προσφέρεται από τον κλάδο Life Science είναι ανώτερη κάθε ανταγωνισμού.

Συμβάσεις Διανομής και Αντιπροσώπευσης: Beckman Coulter, Sciex, IQ Products, Seegene, Fluidic Analytics, Loop Genomics & iRepertoire

.

Προϊόντα μετάγγισης αίματος
Με περίπου 550.000 αιμοδοσίες ετησίως, ο κλάδος των Προϊόντων Μετάγγισης Αίματος ασχολείται με την παροχή προϊόντων και λύσεων στα διάφορα δημόσια νοσοκομεία που δραστηριοποιούνται στη διαδικασία συλλογής αίματος. Ενώ η εθνική προσφορά στην Ελλάδα καλύπτεται μερικώς από εθελοντές αιμοδότες, οι αιμοδοσίες αυτές είναι περιορισμένες και οι ανάγκες αυξημένες, οπότε αναγκαστικά συμπληρώνονται από το αίμα που καλούνται να δώσουν συγγενείς ασθενών σε περιπτώσεις αιματηρών επεμβάσεων. Οι αυτόλογες αιμοδοσίες, κατά τις οποίες οι δότες δίνουν αίμα για δική τους μελλοντική χρήση, δε διευκολύνονται αυτή τη στιγμή από το σύστημα. Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε προγραμματισμένα χειρουργεία μπορούν να δώσουν αίμα πριν από την εκάστοτε διαδικασία, ώστε να διευκολύνουν τους φίλους και συγγενείς που θα κληθούν να καλύψουν τις απαιτούμενες ανάγκες. Ωστόσο, το αίμα που δίνεται με αυτόν τον τρόπο προστίθεται απλά στην υπάρχουσα βάση -το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών- και οι ασθενείς τελικά λαμβάνουν μετάγγιση από την Εθνική Τράπεζα Αίματος.

Το σύστημα παροχής αίματος στην Ελλάδα είναι ένα αποκεντρωμένο, νοσοκομειακό σύστημα. Το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, γνωστότερο από το ελληνικό του ακρωνύμιο E.KE.A, μία δημόσια νομική οντότητα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, είναι η αρμόδια αρχή για το αίμα και τα προϊόντα αίματος στην Ελλάδα. Τέσσερα κέντρα εκτελούν τεχνική ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων (Nucleic Acid Testing -NAT), μία μοριακή τεχνική για τη διαλογή αιμοδοσιών προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μεταδιδόμενων -από τη μετάγγιση- λοιμώξεων. Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν σχεδόν 100 τράπεζες αίματος σε δημόσια νοσοκομεία που πραγματοποιούν συγκέντρωση δωρητών, συλλογή αίματος, ομαδοποίηση αίματος, ορολογικό έλεγχο διαλογής, διασταύρωση και μετάγγιση. Τα 100 περίπου δημόσια νοσοκομεία είναι γεωγραφικά διασκορπισμένα και αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά την πελατειακή βάση του κλάδου των Προϊόντων Μετάγγισης Αίματος (τμήμα της Leriva SA). Συμβάσεις Διανομής και Αντιπροσώπευσης: Fresenius

Συμβάσεις Διανομής και Αντιπροσώπευσης: Fresenus Kabi


Απεικόνιση και Σκιαγραφικά μέσα
Καλύπτοντας μια πελατειακή βάση που περιλαμβάνει ένα πλήθος ιατρικών ειδικοτήτων, ο κλάδος Απεικόνισης και Σκιαγραφικών μέσων (τμήμα της Leriva Pharma AE) προωθεί ένα ευρύ φάσμα τεκμηριωμένων διαγνωστικών απεικονιστικών λύσεων σε κορυφαία νοσοκομεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε ιδιωτικά απεικονιστικά κέντρα.

Έχοντας αποκλειστική συνεργασία με τη Bracco Imaging, ο κλάδος Απεικόνισης και Σκιαγραφικών μέσων προωθεί στην αγορά και υποστηρίζει το πλήρες χαρτοφυλάκιο απεικονιστικών λύσεων της Bracco στις σχετικές ιατρικές ειδικότητες. Οι ειδικότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν ακτινολόγους, νευροακτινολόγους, ουρολόγους, καρδιολόγους, γαστρεντερολόγους, ογκολόγους, τεχνολόγους και υπερηχιστές, χρησιμοποιούν διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους για την καλύτερη ανατομική και λειτουργική απεικόνιση των εσωτερικών οργάνων ή περιοχών του ανθρώπινου σώματος. Με τη βοήθεια τέτοιων απεικονιστικών μεθόδων, γίνεται δυνατή η πιο έγκαιρη και ακριβής διάγνωση, γεγονός που οδηγεί στη βελτιστοποίηση της φροντίδας - θεραπείας των ασθενών.

Τα προϊόντα της Bracco καλύπτουν όλες τις βασικές διαγνωστικές μεθόδους απεικόνισης – Απεικόνιση με ακτίνες X-Ray (συμπεριλαμβανομένης και της αξονικής τομογραφίας-CT), Μαγνητική Τομογραφία (MRI), Ενισχυμένη αντίθεση Υπερήχων και Πυρηνικής Ιατρικής με ραδιενεργούς ιχνηθέτες. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων παρέχει την πιο ολοκληρωμένη σειρά κλινικών διαγνωστικών απεικονιστικών λύσεων για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του ταχέως μεταβαλλόμενου χώρου της υγείας. Με μία έμπειρη ομάδα πωλήσεων και marketing, αποτελούμενη από άτομα με βαθιά γνώση της αγοράς, με ουσιαστικές και αποτελεσματικές σχέσεις με τους επαγγελματίες υγείας και τους key opinion leaders, ο κλάδος Απεικόνισης και Σκιαγραφικών Μέσων έχει σαν στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη φήμη της Bracco στην τοπική αγορά. Οι πρωτοβουλίες και οι στρατηγικές που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή περιλαμβάνουν εκτεταμένη ιατρική ενημέρωση, διοργάνωση επιστημονικών συμποσίων και συμμετοχή σε τοπικά και διεθνή συνέδρια ιατρικής.

Συμβάσεις Διανομής και Αντιπροσώπευσης: Bracco


Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας
Τοποθετημένο στο κανάλι του φαρμακείου και καθοδηγούμενο από το motto Science You Can Trust, το οποίο μεταφέρει την επιστημονικά υποστηριζόμενη αποτελεσματικότητα και μοναδικότητα των προϊόντων του, ο κλάδος καταναλωτικών προϊόντων της Leriva (κλάδος της Leriva Pharma AΕ) προωθεί στην αγορά καινοτόμα συμπληρώματα διατροφής και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που βοηθούν τους καταναλωτές να βελτιώσουν την υγεία τους και να ενισχύσουν την προσωπική τους ευεξία.

Οι αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών, η ολοένα αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας και αυτοθεραπείας, που συνδυάζεται με τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση για τη μείωση των δαπανών υγείας, προσδιορίζουν την αγορά των Μη Συνταγoγραφούμενων Φαρμάκων (Ο.T.C. - Over The Counter) στην Ελλάδα. Με περίπου 140 φαρμακαποθήκες και 11.000 φαρμακεία, η αγορά των OTC και των καταναλωτικών προϊόντων υγείας στην Ελλάδα είναι κατακερματισμένη.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στην κυκλοφορία προϊόντων υγείας στο κανάλι του φαρμακείου, σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεών μας, η οποία όχι μόνο απευθύνεται σε απευθείας πελάτες (όπως είναι τα φαρμακεία και οι φαρμακαποθήκες), αλλά καλύπτει αποτελεσματικά την ιατρική ενημέρωση ενός πλήθους ειδικοτήτων που καλύπτει νευρολόγους, ουρολόγους, καρδιολόγους, παιδίατρους, δερματολόγους και γενικούς ιατρούς, προσδίδουν στο τμήμα καταναλωτικών προϊόντων της Leriva δυνατότητες ανέλιξης σε μία υπολογίσιμη δύναμη στο κανάλι του φαρμακείου και συνεισφέρουν στη γενικότερη ανάπτυξη της εταιρείας.

Συμβάσεις Διανομής και Αντιπροσώπευσης: Granalix, Pharmayeda, Lycored, CiiTECH, Naveh Pharma, Lipogen & Tilman