ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η δέσμευση ευθύνης της Leriva αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αποστολής μας ως οργανισμό. Σκοπός μας είναι η διάθεση στην αγορά ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών και προϊόντων, οι οποίες βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των Επαγγελματιών Υγείας, προάγουν την ευημερία του καταναλωτικού κοινού και προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την προώθηση του κλάδου της υγείας, προσδίδοντας σε αυτές προστιθέμενη αξία. Θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να διατηρούμε την επιχειρηματική μας δράση επωφελή όχι μόνο για τους εταίρους μας, αλλά και για την κοινωνία ως σύνολο. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι θεμελιώδης αρχή που διέπει τον τρόπο με τον οποίο η Leriva δραστηριοποιείται επιχειρηματικά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στη Leriva δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος. Κατανοούμε πλήρως ότι η ρίψη απορριμμάτων, ιδίως σε χωματερές, αποτελεί μακροπρόθεσμα κίνδυνο μόλυνσης του υπεδάφους και των υδάτων. Τα υγρά και διαλυτά συστατικά που διαρρέουν από τις χωματερές θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων των κοντινών περιοχών, αλλά και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τις φυσικές υδάτινες πηγές.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η διασφάλιση ενός ασφαλούς, ευχάριστου και υγιεινού χώρου εργασίας για τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους επισκέπτες μας - που προάγει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία - είναι υψίστης σημασίας για τη Leriva. Ιδιαίτερα στο κέντρο αποθήκης και διανομής, αλλά και στην εγκατάσταση εξυπηρέτησης (service), όπου οι μηχανικοί μας επισκευάζουν και αναβαθμίζουν τα συστήματα οργάνων, λαμβάνουμε κάθε μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται δεν οδηγούν σε δυσμενή ζητήματα ασφάλειας ή υγείας.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εκτός από την ευθύνη μας απέναντι στους επιχειρηματικούς εταίρους μας, στους εργαζόμενους, στους πελάτες και σε άλλους φορείς, φέρουμε και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία ως σύνολο. Ως οργανισμός, αποτελούμε υποσύνολο της κοινωνίας και πιστεύουμε ότι η προσθήκη αυτών των αμέτρητων υποσυνόλων είναι που διαμορφώνει την κοινωνία ως σύνολο. Δεν εστιάζουμε μόνο στο να αποτελούμε μία υγιή επιχείρηση και να διαδραματίζουμε έναν ενεργό ρόλο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά θεωρούμε πως αυτό αποτελεί καθήκον μας ως Leriva.

Διαβάστε Περισσότερα

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Στη Leriva, ένα ρηξικέλευθο πνεύμα διαχέεται στην οργάνωση της εταιρίας. Για τη δημιουργία των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και εταιρικής διοίκησης. Πιστεύουμε στην πλήρη διαφάνεια, υπακούμε σε όλους τους νόμους και τηρούμε κάθε κανονιστική απαίτηση. Αποφεύγουμε τις παράνομες πρακτικές και τις ενέργειες που παραβιάζουν το δίκαιο εμπόριο. Οι υπάλληλοί μας έχουν την υποχρέωση να ζητούν καθοδήγηση και συμβουλές όποτε δημιουργούνται αμφισβητήσιμα νομικά ή ηθικά ζητήματα.

Διαβάστε Περισσότερα