ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ομάδα Διοίκησης της Leriva διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσα από επιτυχημένη σταδιοδρομία σε μεγάλες πολυεθνικές και ηγετικές Ελληνικές εταιρείες. Η εμπειρία της αυτή σε συνδυασμό με ένα πρωτοπόρο επιχειρηματικό πνεύμα προσανατολισμένο στα βέλτιστα αποτελέσματα, την κατατάσσει σε θέση ισχύος στην αγορά όσον αφορά την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.

Η ομάδα Διοίκησης της Leriva, με κοινή πορεία αλλά και συνεργασία σε σημαντικό αριθμό θεμάτων στην καριέρα τους, έχει αθροιστικά δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο της υγείας και σε βάθος κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου διανομέα / προμηθευτή, καθώς και μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη ιδιωτικών προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Επιλέγοντας τις φωτογραφίες παρέχεται πρόσβαση στα Βιογραφικά Σημειώματα όπου παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες, την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών της Διοικητικής ομάδας.