ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Ο όμιλος Leriva αποτελείται από τέσσερις νομικές μορφές και δραστηριοποιείται μέσω πέντε επιχειρηματικών κλάδων. Μέσω αυτών, η Leriva παράγει, διανέμει και εμπορεύεται ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. Έχοντας συνάψει μία σειρά από αξιοσημείωτες επιχειρηματικές συμφωνίες και συνεργασίες, τόσο με εδραιωμένες εταιρείες στον τομέα της υγείας όσο και με ανερχόμενες με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, η Leriva έχει ενεργή παρουσία σε πολλούς τομείς του κλάδου της υγείας και δραστηριοποιείται σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Εκτός από τις συνεργασίες αποκλειστικής διανομής, η εταιρεία έχει αναπτύξει στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων μια σειρά από ιδιόκτητα προϊόντα και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, βιομηχανικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία.


Η Leriva και η ομάδα Διοίκησης, καθοδηγούμενες από υγιείς αξίες και αρχές τις οποίες έχουν αποδεδειγμένα ασπαστεί και υποστηρίξει με την πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό με τις ευρείες δυνατότητές τους, την βαθιά γνώση της αγοράς, τις θεσμοθετημένες επιχειρηματικές διαδικασίες και τις άριστες σχέσεις με τους πελάτες και συνεργάτες τους, είναι σε θέση να παρέχουν στην Ελληνική αγορά απαράμιλλη εμπειρία και τεχνογνωσία για την προώθηση και τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. Οι δυνατότητές μας, οι οποίες αναπτύσσονται διαρκώς και στις οποίες επενδύουμε συνεχώς αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας μας μέχρι σήμερα. Από τις υπηρεσίες αποθήκευσης έως τα συστήματα πληροφορικής και από την εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης έως τα συστήματα επικοινωνίας με τους πελάτες και την αγορά, αυτές οι δυνατότητες είναι απαράμιλλες. Παρ’ ολ’ αυτά δεν επαναπαυόμαστε και συνεχίζουμε αδιάκοπτα να επενδύουμε σε αυτές ώστε να παραμένουμε στην κορυφή.

Με την πάροδο των χρόνων η Leriva έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό συνεργασιών. Αυτές περιλαμβάνουν συμβάσεις διανομής με γνωστές πολυεθνικές και διεθνείς εταιρείες αλλά και συνεργασίες με εταιρείες μικρότερου μεγέθους, οι οποίες όμως πρωτοπορούν στην καινοτομία. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη, η Leriva αναζητά αδιάκοπα νέες ευκαιρίες συνεργασίας στον ευρύτερο τομέα της υγείας όπου δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ικανότητες και δυνατότητές της.


Αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα της Τεχνολογίας της Πληροφορίας στο σημερινό -ραγδαία μεταβαλλόμενο- επιχειρηματικό περιβάλλον, η Leriva εφαρμόζει ένα πλήρες φάσμα λύσεων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. Ευρισκόμενοι είτε στα Μελίσσια είτε σε απομακρυσμένη περιοχή, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία και οι τεχνικοί του service έχουν άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες ώστε να εκτελούν επιτυχώς την εργασία τους. Η SAP, το gold standard στις ολοκληρωμένες λύσεις ERP, αποτελεί τον πυρήνα του Συστήματος Πληροφορικής της εταιρείας. H Leriva, αξιοποιώντας τις απαράμιλλες δυνατότητες της SAP, διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, παρέχει ποιοτικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της, καθώς και αξιόπιστα στοιχεία και ακριβή πληροφόρηση στους οίκους με τους οποίους συνεργάζεται. Το Σύστημα Πληροφορικής και οι δυνατότητές του αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής οργάνωσης, υποστηρίζουν τις δραστηριότητές της και τροφοδοτούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Η έδρα της Leriva βρίσκεται στα Μελίσσια, στα Βόρεια Προάστια των Αθηνών. Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται σε ένα μοντέρνο κτήριο που προσφέρει ασφαλές, υγιές και αποτελεσματικό περιβάλλον σε εργαζόμενους και επισκέπτες.
Το τμήμα του service το οποίο αποτελεί τη βάση της ομάδας των τεχνικών και διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για τη συντήρηση και επισκευή των αναλυτών, του ιατρικού εξοπλισμού και των οργάνων, βρίσκεται κοντά στο κτίριο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία. Για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών στη Βόρεια Ελλάδα, η Leriva διαθέτει χώρο γραφείων στη Θεσσαλονίκη στον οποίο λειτουργεί επίσης και το αντίστοιχο τμήμα service. Μέσω των τριών αυτών εγκαταστάσεων και μέσω του εταιρικού δικτύου επικοινωνίας, το προσωπικό της Leriva λειτουργεί ομαδικά και εξυπηρετεί τους πελάτες της εταιρείας σε οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται.


Οι σύγχρονες Αποθήκες και το Κέντρο Διανομής του ομίλου βρίσκονται στον Ασπρόπυργο στα δυτικά προάστια των Αθηνών. Τα προϊόντα που διακινούνται, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από προϊόντα υγείας -ιατρικά και φαρμακευτικά- υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς θερμοκρασιών. Ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο καλύπτουν ανάγκες για αποθήκευση σε χώρους ελεγχόμενης θερμοκρασίας και θαλάμους ψύξης & κατάψυξης. Με την εγκατάσταση εξελιγμένων συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου, οι θερμοκρασίες και τα επίπεδα υγρασίας ελέγχονται και καταγράφονται σε 24ωρη βάση. Για όλες τις κατηγορίες προϊόντων οι λειτουργίες και διαδικασίες αποθήκευσης εκτελούνται με αυστηρή τήρηση των αρχών της ορθής πρακτικής διανομής (GDP). Προκειμένου η εταιρεία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συνεργαζόμενων εταιρειών αλλά και του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει, οι εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο λαμβάνοντας τα εύσημα των εκάστοτε ελεγκτών.

Η ποιότητα αποτελεί σημαντικό στρατηγικό στόχο για τη Leriva, η οποία έχει δεσμευτεί να παρέχει μόνο άριστης ποιότητας προϊόντα, καθώς και υπηρεσίες και υποστήριξη μετά την πώληση υψηλού επιπέδου. Πιστεύουμε ότι οι ασθενείς, οι καταναλωτές, οι επιστήμονες, οι ιατροί, οι νοσηλευτές και οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας αξίζουν να απολαμβάνουν συνεχή και υψηλή ποιότητα κάθε φορά που χρησιμοποιούν ένα προϊόν Leriva. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κουλτούρας της εταιρείας για διασφάλιση υψηλής ποιότητας σε όλη της την οργάνωση. Είτε πρόκειται για το Λογιστήριο, τους πωλητές, τους μηχανικούς του service, τους εργαζόμενους στην αποθήκη είτε για τα διευθυντικά στελέχη, η ικανοποίηση του πελάτη, η συνεχής βελτίωση και η βέλτιστη χρήση των πόρων εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα. Οι εταιρείες του Ομίλου Leriva έχουν εφαρμόσει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016.


Από την ίδρυσή της το 2009, η Leriva αναπτύσσει διαρκώς το ανθρώπινο δυναμικό της. Είμαστε υπερήφανοι για το χαμηλό ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων από την εταιρεία μας. Ως επακόλουθο της ανοδικής εξέλιξης της εταιρείας, του λανσαρίσματος νέων προϊόντων και της δημιουργίας νέων κλάδων η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη της εταιρείας. Σήμερα, η Leriva απασχολεί πάνω από 70 άτομα. Το 65% περίπου ασχολείται με την προώθηση και την πώληση, το 20% με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και το υπόλοιπο απασχολείται στις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες όπως Λογιστήριο, Τμήμα Πληροφορικής και Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα στελέχη της εταιρείας προέρχονται από διάφορες ειδικότητες. Ποσοστό μεγαλύτερο από το 60% του συνόλου των εργαζομένων είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου, ενώ πολλοί εξ αυτών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.