ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Με μία εντυπωσιακή σειρά επιχειρηματικών συνεργασιών και συμμαχιών με καθιερωμένες στην παγκόσμια αγορά, αλλά και αναδυόμενες εταιρείες, που βρίσκονται στην πρωτοπορία της καινοτομίας με προϊόντα και υπηρεσίες, η Leriva διανέμει και εμπορεύεται ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών υγείας μέσω των διαφόρων επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της εταιρείας, η πλούσια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που η Leriva εμπορεύεται, αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Επαγγελματιών Υγείας, στη συνεισφορά στην υγεία και στην ευημερία των πολιτών, καθώς και στην παροχή καινοτόμων λύσεων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας στη χώρα μας.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚA ΠΡΟΪΟΝΤA

Για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση ενός εργαστηρίου, είναι σημαντικό να επιλεγεί ένας αξιόπιστος συνεργάτης που να προσφέρει το εύρος των διαγνωστικών εξετάσεων, των οργάνων και των πληροφοριακών συστημάτων, που θα διασφαλίσουν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα στις καθημερινές εργαστηριακές διαδικασίες. Μέσω της συνεργασίας μας με την Beckman Coulter, το τμήμα Diagnostics της Leriva προσφέρει μια ευρεία γκάμα εργαστηριακών λύσεων, σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών εξετάσεων στην κλινική χημεία, τις ειδικές πρωτεΐνες, την ανοσολογία ,την αιματολογία, την κυτταρομετρία ροής, την ανάλυση ούρων, τη μικροβιολογία και την πλήρη εργαστηριακή αυτοματοποίηση.

Κλάδος της εταιρείας Leriva Διαγνωστικά Υγείας ΑΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE SCIENCE

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Life Science αποτελείται από προϊόντα και μεθόδους κατάλληλες για βιολογική και χημική έρευνα, που στοχεύουν στον εντοπισμό των αιτίων των ασθενειών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, προωθώντας την κλινική έρευνα και αναπτύσσοντας νέα βιομηχανικά προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής. Αυτά τα προϊόντα και οι μέθοδοι περιλαμβάνουν λύσεις στην αυτοματοποίηση της έρευνας, την κυτταρομετρία ροής, τη φυγοκέντρηση, την κυτταρική ανάλυση, τη γονιδιωματική, τη φασματομετρία μάζας, τις τεχνολογίες υγρής χρωματογραφίας και το χαρακτηρισμό σωματιδίων.

Κλάδος της εταιρείας Leriva Διαγνωστικά Υγείας ΑΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Μέσω της συνεργασίας με τη Fresenius Kabi, το τμήμα προϊόντων Μετάγγισης Αίματος της Leriva ΑΕ, διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για τη συλλογή - επεξεργασία του Αίματος και προσφέρει μια σειρά από προϊόντα, υπηρεσίες και μεθόδους, σχεδιασμένα για την επίτευξη της υψηλότερης ποιότητας προϊόντων αίματος. Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα προϊοντικών γραμμών για την ικανοποίηση κάθε ανάγκης, που περιλαμβάνει : ασκούς συλλογής αίματος, συστήματα συλλογής αίματος με ενσωματωμένο φίλτρο λευκαφαίρεσης, συστήματα φίλτρων λευκαφαίρεσης, συσκευές για εξοπλισμό μονάδων επεξεργασίας αίματος κ.α. Τα προϊόντα της Fresenius Kabi είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα με υλικά που απαιτεί η σύγχρονη ιατρική πρακτική, διαθέτουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας και είναι εύκολα στη χρήση τους.

Κλάδος της εταιρείας Leriva AE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ο κλάδος Απεικόνισης και Σκιαγραφικών μέσων της Leriva, μέσω της συνεργασίας της με τη Bracco, μίας εκ των κορυφαίων παγκοσμίως εταιρειών στον τομέα της διαγνωστικής Απεικόνισης, προωθεί ένα ευρύ φάσμα Απεικονιστικών Σκιαγραφικών παραγόντων. Τα προϊόντα αυτά καλύπτουν όλες τις βασικές διαγνωστικές μεθόδους απεικόνισης – Απεικόνιση με ακτίνες X-Ray (συμπεριλαμβανομένης και της αξονικής τομογραφίας-CT), Μαγνητική Τομογραφία, και Ενισχυμένη αντίθεση Υπερήχων. Τα Σκιαγραφικά μέσα χρησιμοποιούνται στις απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις με σκοπό την καλύτερη απεικόνιση της ανατομίας και λειτουργίας των εσωτερικών οργάνων ή περιοχών του ανθρώπινου σώματος.

Κλάδος της εταιρείας Leriva Pharma AE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το καταναλωτικό χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει μια σειρά προϊόντων υγείας που είτε παράγονται εσωτερικά, είτε προκύπτουν από εισαγωγές, συμφωνίες εκπροσώπησης ξένων οίκων ή συμφωνίες διανομής ξένων οίκων. Η ανάπτυξη και επέκταση του χαρτοφυλακίου καθοδηγείται από το motto Science You Can Trust. Κατά συνέπεια, τα προϊόντα αξιολογούνται, αναπτύσσονται και επιλέγονται με βάση την επιστημονική έρευνα, την καινοτομία και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής στις διαδικασίες διαμόρφωσης, εξαγωγής και παραγωγής.

Κλάδος της εταιρείας Leriva Pharma AE.

Διαβάστε περισσότερα