ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η Leriva ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2009 από το Γεώργιο Ιωακειμίδη και τον Αλβέρτο Μανουάχ, οι οποίοι έχουν εκτεταμένη και ευρεία εμπειρία στον κλάδο της υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η ίδρυση της Leriva βασίστηκε σε μία στρατηγική αξιολόγηση του τομέα Υγείας στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση αυτή διεξήχθη σε ένα περιβάλλον δυσμενών μακροοικονομικών μεταβλητών, προέκυψε ότι όντως υπάρχουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες λόγω της δυναμικής της αγοράς και των οικονομικών εξελίξεων τόσο εντός Ελλάδος όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Διεθνώς, πληθώρα εταιρειών διερευνά εναλλακτικές στρατηγικές διείσδυσης στην αγορά, επανεξετάζει τα πρότυπα διανομής και αναζητά νέες λύσεις συνεργασίας για την Ελληνική αγορά.

Ήταν λοιπόν κατάλληλη η χρονική στιγμή και ώριμες οι συνθήκες της Ελληνικής αγοράς για να εισέλθει ένα νέο μέλος στον κλάδο της υγείας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ιδρύθηκε το 2009 η πρώτη νομική μορφή του ομίλου, η Leriva ΑΕ. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν οι αναγκαίες υποδομές και η ομάδα Διοίκησης επεκτάθηκε. Το έτος 2011 συστάθηκαν τρεις νέες νομικές μορφές και σήμερα η Leriva λειτουργεί ως ένας όμιλος εταιρειών με τη Leriva Συμμετοχών ΑΕ να ενεργεί ως μητρική των εταιρειών του ομίλου, δηλαδή της Leriva ΑΕ, της Leriva Διαγνωστικά Υγείας ΑΕΕ και της Leriva Pharma ΑΕ (πρώην Leriva Imaging AE).