ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η Leriva αποτελείται από τέσσερις νομικές μορφές, οι οποίες έχουν συσταθεί στην Ελλάδα ως Ανώνυμες Εταιρείες. Προκειμένου η εταιρεία να επικοινωνήσει μια κοινή ταυτότητα σε όλες τις κατηγορίες πελατών και να προωθήσει αποτελεσματικά τον όμιλο ως σύνολο, όλες οι νομικές μορφές λειτουργούν κάτω από τη σημαία της Leriva. Η Leriva Συμμετοχών ΑΕ ενεργεί ως μητρική των εταιρειών του ομίλου δηλαδή της Leriva ΑΕ, της Leriva Διαγνωστικά Υγείας ΑΕΕ και της Leriva Pharma ΑΕ (πρώην Leriva Imaging AE).

Όσον αφορά τις συμφωνίες διανομής και αντιπροσώπευσης, εκτός από τις Beckman Coulter και Sciex, οι οποίες είναι μέλη της οικογένειας Danaher, η Leriva Diagnostics SA έχει συμφωνίες διανομής και με μια σειρά από άλλες εταιρείες που ασχολούνται με τους κλάδους των In Vitro Διαγνωστικών (IVD) και του Life Science & Molecular Diagnostics (MDx).

Η Leriva Pharma ΑΕ (πρώην Leriva Imaging AE) δραστηριοποιείται σε 2 ξεχωριστούς τομείς. Κατά πρώτον στον τομέα των Σκιαγραφικών και Μέσων Απεικόνισης όπου υπάρχει σύμβαση διανομής με την εταιρεία Bracco. Και κατά δεύτερον, στον τομέα των Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας όπου εκτός από συμβάσεις διανομής και αδειοδότησης, έχει επίσης αναπτύξει και ιδιόκτητα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα.

Εμπορικά, η Leriva ΑΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της Τεχνολογίας Μετάγγισης έχοντας σύμβαση διανομής με την εταιρεία Fresenius Kabi. Εκτός από τις εμπορικές δραστηριότητές της, η Leriva ΑΕ παρέχει επίσης υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλες τις άλλες εταιρείες του ομίλου βάσει κοινής συμφωνίας παροχής υπηρεσιών. Τέτοιου είδους υπηρεσίες περιλαμβάνουν τους τομείς Οικονομικών & Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού, Πληροφορικής και Logistics.