ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ο κλάδος Απεικόνισης και Σκιαγραφικών μέσων της Leriva, μέσω της συνεργασίας της με τη Bracco, μίας εκ των κορυφαίων παγκοσμίως εταιρειών στον τομέα της διαγνωστικής Απεικόνισης, προωθεί ένα ευρύ φάσμα Απεικονιστικών Σκιαγραφικών παραγόντων και μια ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων έγχυσης που χρησιμοποιούνται για την ελεγχόμενη αυτόματη χορήγηση απεικονιστικών παραγόντων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε απεικονιστικές εξετάσεις.

 
Οι σκιαγραφικοί παράγοντες μπορούν να χορηγηθούν είτε ενέσιμα σε ένα αιμοφόρο αγγείο είτε να καταναλωθούν από τον ασθενή με χορήγηση από του στόματος και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση ποιότητας των εικόνων που παράγονται από τις ακτίνες X-Ray (συμπεριλαμβανομένης και της αξονικής τομογραφίας-CT), τη Μαγνητική Τομογραφία, και την Ενισχυμένη αντίθεση Υπερήχων. Οι σκιαγραφικοί παράγοντες ταξινομούνται ως συνταγογραφούμενα φάρμακα και υπόκεινται σε όλους τους κανονισμούς που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι σκιαγραφικοί παράγοντες δεν είναι χρωστικές που αποχρωματίζουν μόνιμα τα εσωτερικά όργανα. Αντίθετα, οι ουσίες αυτές αλλάζουν προσωρινά τον τρόπο με τον οποίο οι ακτίνες Χ ή άλλα μέσα απεικόνισης αλληλεπιδρούν με το σώμα. Όταν εισέρχονται στο σώμα, οι σκιαγραφικοί παράγοντες κάνουν κάποιες δομές ή ιστούς του σώματος να φαίνονται διαφορετικές. Με αυτή τη βελτιωμένη ορατότητα συγκεκριμένων οργάνων, αιμοφόρων αγγείων ή ιστών, οι σκιαγραφικοί παράγοντες βοηθούν τους θεράποντες ιατρούς να διαγνώσουν τις ιατρικές παθήσεις.

Τα προϊόντα αυτά καλύπτουν όλες τις βασικές διαγνωστικές μεθόδους απεικόνισης – Απεικόνιση με ακτίνες X-Ray (συμπεριλαμβανομένης και της αξονικής τομογραφίας-CT), Μαγνητική Τομογραφία, και Ενισχυμένη αντίθεση Υπερήχων. Τα Σκιαγραφικά μέσα χρησιμοποιούνται στις απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις με σκοπό την καλύτερη απεικόνιση της ανατομίας και λειτουργίας των εσωτερικών οργάνων ή περιοχών του ανθρώπινου σώματος.

Διαβάστε περισσότερα

 
Οι εγχυτές σκιαγραφικού μέσου και φυσιολογικού ορού είναι συστήματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την έγχυση σκιαγραφικών παραγόντων στον οργανισμό ώστε να ενισχύσουν την ορατότητα των ιστών στις ιατρικές απεικονιστικές διαδικασίες. Εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων, αυτά τα συστήματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού έχουν εξελιχθεί από απλούς χειροκίνητους εγχυτές σε αυτοματοποιημένα συστήματα, τα οποία όχι μόνο ελέγχουν με ακρίβεια την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου σκιαγραφικού παράγοντα, αλλά και διευκολύνουν την αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων και τις εξατομικευμένες δόσεις για κάθε ασθενή.
Η Bracco έχει αναπτύξει συγκεκριμένους εγχυτές για ενδοφλέβιες διαδικασίες στην Αξονική Τομογραφία (CT), στη Μαγνητική Τομογραφία (MRI) και σε ενδοαρτηριακές διαδικασίες στις καρδιακές και περιφερικές επεμβάσεις. Η σειρά προηγμένων τεχνολογικά ενεργών εγχυτών της Bracco προσφέρει εξατομικευμένα πρωτόκολλα έγχυσης, σύστημα εντοπισμού εξαγγείωσης και δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα