ΑΡΧΕΣ & ΑΞΙΕΣ

Οι αξίες μας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας της εταιρείας μας. Επηρεάζουν τις επιλογές και τις ενέργειές μας. Η ομάδα Διοίκησης της Leriva, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και συλλογικά, έχει ενστερνιστεί και υποστηρίξει αυτές τις αξίες και τις έχει τηρήσει καθ’ όλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας της. Αυτές οι αξίες καθοδηγούν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συνεργαζόμενους οίκους, τους πελάτες και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Υπαγορεύουν τη μέθοδο προσέγγισης και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να εργαζόμαστε προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας, να εκπληρώσουμε την αποστολή μας και να πραγματοποιήσουμε το όραμά μας. Οι αξίες μας, παγιώνουν την κουλτούρα μας ως οργανισμό. Η Leriva είναι δεσμευμένη με 4 ουσιώδεις αξίες, απόλυτα συνδεδεμένες με τις αρχές της, οι οποίες δηλώνουν επισήμως τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε καθημερινή βάση. Οι αρχές και οι αξίες της Leriva έχουν ως εξής:

 
i-integrity

Ακεραιότητα & Εντιμότητα

Όλες μας οι συνεργασίες και επαφές με συνεργαζόμενους οίκους, πελάτες, εργαζόμενους και λοιπούς φορείς, διενεργούνται μέσω της διαρκούς δέσμευσής μας στις ηθικές αξίες της ακεραιότητας και της εντιμότητας.
 
 
i-passion

Πάθος για Διάκριση

Κάθε επιχειρηματική ενέργειά μας καθοδηγείται από το πάθος μας να διαπρέπουμε. Ενθαρρύνουμε τη λειτουργική ομαδική εργασία και παροτρύνουμε τους εργαζόμενους στην εταιρεία μας να προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ως οργανισμός, δεσμευόμαστε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των συνεργαζόμενων οίκων και των πελατών μας.
 
 
i-secong

Κυριότητα & Υπευθυνότητα

Αναγνωρίζουμε πλήρως το ρόλο και τις υποχρεώσεις μας, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Είμαστε υπόλογοι ως προς τις αποφάσεις μας, τις δράσεις μας, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα αυτών.
 
 
i-trust

Αμοιβαία Εμπιστοσύνη & Σεβασμός

Σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε όλους τους εργαζομένους, συνεργαζόμενους οίκους, πελάτες και οργανισμούς με τους οποίους επιλέγουμε να συνεταιριστούμε και προσδοκούμε στον αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη. Βασιζόμενοι σε αυτό το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, εξουσιοδοτούμε τους υπαλλήλους μας να διαχειρίζονται τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου της εταιρείας και φιλοδοξούμε να ενεργούν σαν φυσική προέκταση των οίκων με τους οποίους συνεργαζόμαστε.