ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκτός από την ευθύνη μας απέναντι στους επιχειρηματικούς εταίρους μας, στους εργαζόμενους, στους πελάτες και σε άλλους φορείς, φέρουμε και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία ως σύνολο. Ως οργανισμός, αποτελούμε υποσύνολο της κοινωνίας και πιστεύουμε ότι η προσθήκη αυτών των αμέτρητων υποσυνόλων είναι που διαμορφώνει την κοινωνία ως σύνολο. Δεν εστιάζουμε μόνο στο να αποτελούμε μία υγιή επιχείρηση και να διαδραματίζουμε έναν ενεργό ρόλο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά θεωρούμε πως αυτό αποτελεί καθήκον μας ως Leriva.

Οι δραστηριότητές μας υπό αυτό το πρίσμα είναι πολλές και ποικίλες. Μία τέτοια πρωτοβουλία αποτέλεσε και η χορηγία για την αγορά ακουστικών εικονικής πραγματικότητας και σχετικού εξοπλισμού για ένα μουσείο στην πόλη της Αθήνας. Εξοπλισμένο κατάλληλα, το μουσείο ήταν έτσι σε θέση να προσφέρει εικονικές περιηγήσεις σε κλινήρη παιδιά σε νοσοκομεία και σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που φροντίζουν παιδιά που ζουν σε συνθήκες παραμέλησης ή εγκατάλειψης στερούμενα στέγης και οικογένειας.

Στη Leriva, φιλοδοξούμε επίσης να προσφέρουμε εκπαιδευτικές ευκαιρίες και υψηλού επιπέδου προοπτικές απασχόλησης στους νέους συμπατριώτες μας. Υπό αυτό το πλαίσιο, απονέμουμε ανά περιόδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές επιχορηγήσεις, φιλοξενούμε εκπαιδευόμενους και ενθαρρύνουμε τα στελέχη μας να αλληλεπιδρούν με τους φοιτητές πανεπιστημίων, παρέχοντας παρουσιάσεις, ομιλίες και γενικά προσφέροντας επαγγελματικό προσανατολισμό και κατάρτιση.