ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η τριχοειδική ηλεκτροφόρηση είναι μία αναλυτική τεχνική που διαχωρίζει τα ιόντα με βάση την ηλεκτροφορητική τους κινητικότητα με τη χρήση εφαρμοζόμενης τάσης. Η ηλεκτροφορητική κινητικότητα εξαρτάται από το φορτίο του μορίου, την πυκνότητα και την ακτίνα του ατόμου. Ο ρυθμός με τον οποίο κινείται το σωματίδιο είναι άμεσα ανάλογος προς το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο: όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς του πεδίου, τόσο πιο γρήγορη είναι η κινητικότητα.

Σύστημα Γενετικής Ανάλυσης GenomeLab GeXP ™


Όλη η γενετική ανάλυσή σας χρειάζεται ένα όργανο


Το Γενετικό Σύστημα Ανάλυσης GenomeLab GeXP είναι ένας αλληλουχητής DNA και ένα σύστημα ποσοτικής PCR σε ένα όργανο. Είτε η ανάγκη είναι η ποσοτική γονιδιακή έκφραση, η ανάλυση αλληλουχίας DNA, η γονοτύπηση, ο πολυμορφισμός ενός νουκλεοτιδίου (SNP) και / ή η ανάλυση θραυσμάτων DNA, το GeXP τα καλύπτει όλα. Αυτό το εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα επιτρέπει στον ερευνητή να τρέχει περισσότερες από μία εφαρμογές εντελώς αυτοματοποιημένα στην ίδια πλάκα, χρησιμοποιώντας το ίδιο τριχοειδές και την ίδια γέλη (gel). Είναι έτσι ιδανικό για ένα πολυάσχολο εργαστήριο όπου εκτελούνται πολλά projects.

Σύστημα Φαρμακευτικής Ανάλυσης PA 800 Plus


Εκτελέστε συνεπή και συμμορφούμενο χαρακτηρισμό βιοθεραπευτικής ταχύτερα από ποτέ


Με το Σύστημα Φαρμακευτικής Ανάλυσης PA 800 Plus, διασφαλίζεται η επιτυχία των βιολογικών αναλύσεων. Επιτρέπει στα εργαστήρια φαρμακευτικής έρευνας και παραγωγής να εκτελούν πολλαπλούς χαρακτηρισμούς σε ένα ενιαίο σύστημα και να παράγουν ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις με ταχύτητα και εμπιστοσύνη. Το PA 800 Plus είναι μία ισχυρή πλατφόρμα ανάλυσης που μπορεί να σας βοηθήσει με εφαρμογές μονοκλωνικών αντισωμάτων (mAbs), πεπτιδίων και πρωτεϊνών, πέρα από τα mAbs και τις εφαρμογές κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας.

P / ACE ™ MDQ Plus


Γρήγορος και πρακτικός διαχωρισμός υψηλής ανάλυσης και ποσοτικοποίηση φορτισμένων και πολικών αναλυτών


To P/ACE Series είναι ένα αυτοματοποιημένο, προγραμματιζόμενο σύστημα τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης σχεδιασμένο να εκτελεί γρήγορους διαχωρισμούς από σύνθετα δείγματα. Οι διαχωρισμοί πραγματοποιούνται σε ένα τριχοειδές που βρίσκεται μέσα σε μία αναλώσιμη κασέτα με κυκλοφορούν υγρό ψυκτικό για αποτελεσματικό έλεγχο της θερμοκρασίας. Αυτός ο λεπτομερώς ρυθμιζόμενος έλεγχος της θερμοκρασίας επιτρέπει τη χρήση ρυθμιστικών διαλυμάτων υψηλής ιοντικής ισχύος και τριχοειδών μεγάλων οπών απαραίτητων για την ανάλυση δύσκολων δειγμάτων. Με τη χρήση Τριχοειδικής Ηλεκτροφόρησης (CE), οι μέθοδοι αναπτύσσονται ταχύτερα, διευκολύνεται η επικύρωση και είναι λιγότερο δαπανηρές για να τρέξουν. Σημειώστε ότι διατίθενται διάφοροι ανιχνευτές για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της εφαρμογής.

Βιολογικός αναλυτής C100HT


Διαλογή (screening) πολυσακχαριτών για την ανάλυση εκατοντάδων δειγμάτων ανά ημέρα


Όταν τα εργαστήρια θέλουν να απλοποιήσουν τις προκλήσεις της ανάλυσης και της ταυτοποίησης πολυσακχαριτών, ο αναλυτής C100HT παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Αν και η διαλογή και η ταυτοποίηση παραδοσιακά θεωρούνται δύσκολες στην καλύτερη περίπτωση, η τεχνολογία διαλογής πολυσακχαριτών με το C100HT καθιστά δυνατή στα εργαστήρια όχι μόνο την επεξεργασία μεγάλων σειρών δειγμάτων, αλλά και να επιταχύνουν την ανάλυση δεδομένων. Αυτό επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή κλώνων και τη βελτιστοποίηση των κυτταρικών σειρών σε πραγματικό χρόνο. Συνδυάζοντας τη δύναμη του C100HT με το εξειδικευμένο κιτ πολυσακχαριτών, το σημερινό εργαστήριο μπορεί να εξετάζει μεγάλο αριθμό δειγμάτων και να αποκτά καλύτερες πληροφορίες - πιο γρήγορα από ποτέ. Η βραβευμένη τεχνολογία διαλογής πολυσακχαριτών είναι εύκολη στην εκμάθηση και γρήγορη στην εφαρμογή.

Σύστημα CESI 8000 Plus ESI-MS


Δείτε τι χάνατε χωρίς το CESI-MS


Με την επαναστατική προσέγγιση της ESI-MS, το CESI 8000 Plus επιτρέπει στους ερευνητές να ανακαλύψουν προηγουμένως μη ανιχνεύσιμα χαρακτηριστικά από την ελάχιστη ποσότητα πολύτιμων δειγμάτων, ταχύτερα από ποτέ. Είτε χρησιμοποιούμενο ως αυτόνομο όργανο τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης είτε σε συνδυασμό με τη δύναμη της φασματοσκοπίας μάζας, το CESI 8000 Plus επιτρέπει στο εργαστήριο να επικεντρώνεται στην επιστήμη και όχι στην τεχνολογία.