ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

Οι διαμοιραστές διαλυμάτων (liquid handlers) χρησιμοποιούνται για την προσθήκη μίας επιλεγμένης ποσότητας αντιδραστηρίου, δείγματος ή άλλου υγρού σε ένα καθορισμένο δοχείο.

Οι διαμοιραστές διαλυμάτων Biomek της Beckman Coulter επιταχύνουν τα αξιόπιστα αποτελέσματα που προωθούν την ανακάλυψη. Οι αυτοματοποιημένοι σταθμοί εργασίας Biomek ποικίλλουν σε μέγεθος, χωρητικότητα καταστρώματος και συνολικές δυνατότητες. Μία ποικιλία διαμορφώσεων διευκολύνει τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και μειώνει το χρόνο χειρωνακτικής εργασίας για τις περισσότερες εφαρμογές γονιδιωματικής, ανίχνευσης φαρμάκων και βασικών ερευνητικών πρωτοκόλλων. Επίσης, προσφέρεται μία βιβλιοθήκη με δοκιμασμένα πρωτόκολλα αλληλούχισης επόμενης γενιάς (NGS) και μεθόδους προετοιμασίας δειγμάτων νουκλεϊκού οξέος, τα οποία είναι αυτοματοποιημένα σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των συστημάτων Biomek.

Αυτόματος Σταθμός Εργασίας Biomek i5


Αποτελεσματική αυτοματοποίηση για σύνθετα πρωτόκολλα


Ο σταθμός εργασίας Biomek i5 επιτρέπει την αυτοματοποιημένη λειτουργία και βελτιστοποιεί την αξιοπιστία. Το Biomek i5 είναι η νεότερη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο διαμοιραστών διαλυμάτων της Beckman Coulter και αντιπροσωπεύει την καλύτερη επιλογή από αυτές που έχουν καταστήσει τη σειρά προϊόντων Biomek μία κορυφαία εμπορική μάρκα. Είναι ιδανικό για ροές εργασίας μέσης έως υψηλής απόδοσης και παρέχει 25 θέσεις στην επιφάνεια εργασίας . Οι όγκοι πιπεταρίσματος στο Biomek i5 κυμαίνονται από 0,5 μL-1,000 μL (πιπέτα πολλαπλών καναλιών) ή 0,5 μL-5,000 μL (πιπέτα Span-8).

Αυτοματοποιημένος Σταθμός Εργασίας Biomek i7


Σχεδιασμένο για τις εξελισσόμενες προτεραιότητες στις ροές εργασίας


Σχεδιασμένο για τις εξελισσόμενες προτεραιότητες στις ροές εργασιών, ο αυτοματοποιημένος σταθμός εργασίας Biomek i7 έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας και να αυξάνει την αυτόματη λειτουργία του. Είναι ιδανικό για εργαστήρια μέσου έως υψηλού όγκου δειγμάτων και παρέχει μέχρι και 45 θέσεις στην επιφάνεια εργασίας. Οι όγκοι πιπεταρίσματος του Biomek i7 κυμαίνονται από 0,5 μL έως 5,000 μL (πιπέτα πολλαπλών καναλιών) και προσφέρει ανεξάρτητη βαθμονόμηση της πιπέτας Span-8. Είναι το πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο διαθέσιμο Biomek σύστημα.