ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ

Η κυτταρομετρία ροής είναι μία τεχνολογία κατά την οποία τα κύτταρα σε διάλυμα διέρχονται μοναδιαία από μία δέσμη διεγερμένου φωτός, το οποίο σκεδάζεται σε διαμορφώσεις χαρακτηριστικές των κυττάρων και του περιεχόμενού τους. Τα κύτταρα επισημαίνονται με φθορίζουσες χρωστικές, έτσι ώστε το φως που απορροφάται στη συνέχεια εκπέμπεται σε διαφορετικές συχνότητες. Ένας αισθητήρας που ανιχνεύει το σκεδαζόμενο ή εκπεμπόμενο φως, μετράει το μέγεθος και τα μοριακά χαρακτηριστικά των επιμέρους κυττάρων. Δεκάδες χιλιάδες κύτταρα μπορούν να εξεταστούν ανά λεπτό και τα δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται από το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων κυτταρομετρίας.

Η κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές στη βασική έρευνα, την κλινική έρευνα, στην ανακάλυψη φαρμάκων και την κλινική διάγνωση. Οι κυτταρομετρητές ροής ταυτοποιούν γρήγορα, κατηγοριοποιούν και χαρακτηρίζουν πολλαπλούς τύπους κυττάρων σε διάλυμα. Επιτρέπουν την ανάλυση κυτταρικών τύπων, συμπεριλαμβανομένων κυτταρικών χαρακτηριστικών, όπως ο φαινότυπος ή η λειτουργικότητα, επιτρέποντας έτσι στους ερευνητές να αναλύουν συγκεκριμένους πληθυσμούς κυττάρων. Αυτή η ανάλυση μπορεί να γίνει στο αίμα, στο μυελό των οστών, σε καρκινικούς όγκους και άλλα είδη κυττάρων.

Μέσω της συνεργασίας μας με την Beckman Coulter, η επιχειρηματική δραστηριότητα Leriva Life Science προσφέρει μία ευρεία γκάμα κυτταρομετρητών ροής, κυταροδιαχωριστών ροής, συστημάτων προετοιμασίας κυττάρων, λογισμικών, αντιδραστηρίων και μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Κυτταρομετρητής ροής Navios EX


Προηγμένες εφαρμογές με βελτιστοποιημένη ροή εργασίας


Ο κυτταρομετρητής ροής Navios EX είναι ένα κλινικό σύστημα που παρέχει αναλυτική υπεροχή συνδυάζοντας εξαιρετική ευαισθησία, διακριτική ικανότητα και δυναμικό εύρος μέτρησης με την υψηλής ταχύτητας συλλογή δεδομένων. Οι ανώτερες δυνατότητες ανίχνευσης του Navios EX παρέχουν ακριβείς μετρήσεις, ειδικά για τα σπάνια συμβάντα, τα οποία είναι κρίσιμα για την κλινική διάγνωση και παρακολούθηση.

Σχεδιασμένο για να ταιριάζει στις ανάγκες των πελατών, σήμερα και αύριο, ο κυτταρομετρητής ροής Navios EX προσφέρει έως και 12 παραμέτρους για αναλύσεις υψηλής πολυπλοκότητας και παρέχει αποτελεσματική ανάκτηση δεδομένων ανώτερης ποιότητας από τη μέτρηση έως και 10 φθοριοχρωμάτων, με προηγμένο οπτικό σχεδιασμό για αυξημένη ευαισθησία σε πολυχρωματικούς προσδιορισμούς. Με την ευρεία γκάμα τεχνικών χαρακτηριστικών του, το κυτταρόμετρο ροής Navios EX προσφέρει μία λύση για προηγμένες εφαρμογές κυτταρομετρίας για εργαστήρια υψηλής απόδοσης.

Κυτταρομετρητής ροής CytoFLEX


Κυτταρομετρία χωρίς συμβιβασμούς


Ο κυτταρομετρητής ροής CytoFLEX , το πρώτο μοντέλο της πλατφόρμας CytoFLEX, παρέχει την απαιτούμενη απόδοση σε ένα εύχρηστο σύστημα, που επιτρέπει στον χειριστή να εστιάσει στην επιστήμη και όχι στα όργανα. Η ανώτερη ευαισθησία και η ανάλυσή του σε όλες τις διαμορφώσεις του, τού δίνουν το πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους κυτταρομετρητές με μέγεθος τέσσερις φορές το μέγεθος του Cytoflex.

Με την έκδοση Violet-Blue-Red (V-B-R), πλήρως ενεργοποιημένη με 13 χρώματα ή με λιγότερα με ελάχιστα τα τέσσερα, το κυτταρόμετρο CytoFLEX επιτρέπει την ενεργοποίηση πρόσθετων καναλιών για μελλοντική χρήση. Περιλαμβάνει 13 band pass φίλτρα και για εφαρμογές υψηλότερης απόδοσης είναι διαθέσιμη προαιρετικά μονάδα φορτωτή πλακών 96 θέσεων.

Κυτταρομετρητής ροής CytoFLEX S


Κυτταρομετρία για ειδικές εφαρμογές


Η σειρά κυτταρομετρητών ροής CytoFLEX S είναι μία επέκταση της πλατφόρμας CytoFLEX. Αυτό το μοντέλο διευρύνει τις δυνατότητες έρευνας, με μία τέταρτη επιλογή λέιζερ, πολλαπλές διαμορφώσεις και μοναδικά σετ φίλτρων, που επιτρέπουν στους ερευνητές να επικεντρωθούν στην επιστήμη και όχι στα όργανα.

Το κυτταρόμετρο ροής CytoFLEX S προσφέρει τέσσερις διαφορετικές διαμορφώσεις: Violet-Blue-Yellow Green-Red (V-B-Y-R), Near UV-Violet-Blue-Yellow Green (N-V-B-R) Violet-Blue-Red-IR (V-B-R-I). Προσφέρει την ενεργοποίηση το λιγότερο τεσσάρων παραμέτρων και με τη μελλοντική αναβάθμιση την ενεργοποίηση έως και 13 παραμέτρων. Για εφαρμογές υψηλότερης απόδοσης, είναι διαθέσιμη προαιρετική μονάδα φορτωτή πλακών 96 θέσεων.

Κυτταρομετρητής ροής CytoFLEX LX


Προηγμένη λύση για πολυχρωματικές αναλύσεις


Ο κυτταρομετρητής ροής CytoFLEX LX είναι μία επέκταση της πλατφόρμας CytoFLEX. Αυτό το μοντέλο διευρύνει τις ερευνητικές δυνατότητες με τη χρήση έως και έξι lasers και 21 παραμέτρους φθορισμού. Τα έξι χωροταξικά διαχωρισμένα lasers επιτρέπουν την εξάπλωση των εξεταζόμενων panel αντισωμάτων σε όλο το φάσμα, μειώνοντας τη χρωματική αλληλεπίδραση των φθοριοχρωμάτων και τη φασματική επικάλυψη.

Ο κυτταρομετρητής ροής CytoFLEX LX προσφέρει δύο διαμορφώσεις, UV-Violet-blue-Yellow Green-Red-IR (U-V-B-Y-R-I) και Near UV-Violet-Blue-Yellow Green-Red-IR (N-V-B-Y-R-I). Μηχανήματα με τουλάχιστον 4 ενεργοποιημένα lasers και 14 παραμέτρους φθορισμού είναι διαθέσιμα με την επιλογή ενεργοποίησης πρόσθετων lasers και χρωμάτων στο μέλλον με την αγορά ενός κλειδιού ενεργοποίησης. Για εφαρμογές υψηλότερης απόδοσης, είναι διαθέσιμη προαιρετική μονάδα φορτωτή πλακών 96 θέσεων.

MoFlo Astrios Cell Sorter


Ρυθμιζόμενη διαλογή κυττάρων υψηλής ταχύτητας


Η σειρά Astrios EQ των κυτταροδιαχωριστών ροής υψηλής ταχύτητας απλοποιεί τις πιο πολύπλοκες εργασίες διαλογής και παρέχει ισχυρή ικανότητα διαλογής, μειώνοντας ταυτόχρονα την πολυπλοκότητα.

Τα μοντέλα Astrios EQ και EQs διαθέτουν έως και 7 χωροταξικά διαχωριζόμενα lasers και 51 παραμέτρους, προσφέρουν δυνατότητα ταυτόχρονου διαχωρισμού έξι κυτταρικών πληθυσμών με την τεχνολογία Jet-in-Air, διπλή μέτρηση της πρόσθιας σκέδασης (FSc) στο μοντέλο EQ και μονή μέτρηση της πρόσθιας σκέδασης (FSc) στο μοντέλο EQs. Ο κυτταροδιαχωριστής διαθέτει επίσης και την πατενταρισμένη ενισχυμένη τεχνολογία πρόσθιας σκέδαση (eFSC).

Πλυστικό κυττάρων nizonPlus


Αυτοματοποιημένη προετοιμασία δειγμάτων


Το πλυστικό κυττάρων nizonPLUS είναι μία αυτοματοποιημένη συσκευή προετοιμασίας δειγμάτων για τη λύση και το διαχωρισμό (πλύση) της υγρής φάσης του αίματος (υπολείμματα της λύσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων) από τη στερεά φάση (κύτταρα και λευκά αιμοσφαίρια) για τον κυτταρομετρικό προσδιορισμό των σημασμένων κυττάρων.

Η λύση των κυττάρων λαμβάνει χώρα μέσω της προγραμματιζόμενης απελευθέρωσης ενός κατάλληλου διαλύματος. Η πλύση πραγματοποιείται μέσω φυγοκέντρησης του δείγματος με επακόλουθη καθίζηση κυττάρων και απομάκρυνση με το υπερκείμενο των ερυθρών αιμοσφαιρίων, των αιμοπεταλίων και άλλων μολύνσεων, ενώ παραμένουν τα λευκά αιμοσφαίρια. Μέχρι και 32 σωληνάρια δειγμάτων μπορούν να τοποθετηθούν και να υποστούν επεξεργασία σε δύο παρτίδες των 16 σωληναρίων. Το πλυστικό κυττάρων nizonPLUS προσφέρει αποθήκευση μέχρι 10 μεθόδων (συμπεριλαμβανομένων δύο προκαθορισμένων μεθόδων αναφοράς) και τέσσερις τρόπους λειτουργίας (μόνο λύση, μόνο πλύσιμο, λύση και πλύσιμο, διπλή λύση). Μια οθόνη αφής απλοποιεί τον έλεγχο οργάνων.

Σταθμός εργασίας TQ-Prep


Αυτόματη προετοιμασία δείγματος ολικού αίματος χωρίς πλύση


Ο σταθμός εργασίας TQ-Prep και το σύστημα αντιδραστηρίων IMMUNOPREP χρησιμοποιούμενα μαζί παρέχουν ταχεία προετοιμασία δείγματος ολικού αίματος χωρίς πλύση. Ο αυτοματισμός παρέχει συνεκτικότητα και αναπαραγωγιμότητα μεταξύ δειγμάτων και μεταξύ εργαστηρίων. Ένα τυποποιημένο καρουσέλ με 32 σωλήνες επιτρέπει την αυτόματη επεξεργασία και συμπληρώνει τέλεια τους κυτταρομετρητές ροής της Beckman Coulter με αυτόματους φορτωτές δειγμάτων.

Προορίζεται κυρίως για εργαστήρια με υψηλό αριθμό εξετάσεων (τουλάχιστον 300 εξετάσεις το μήνα), χρησιμοποιεί την επαναστατική πατενταρισμένη τεχνολογία λύσης και μονιμοποίησης, που παρουσιάστηκε πριν από μία δεκαετία με το σταθμό εργασίας TQ-Prep και το σύστημα αντιδραστηρίων IMMUNOPREP.

Λογισμικό ανάλυσης Kaluza C


Απλή, αποτελεσματική και γρήγορη ανάλυση πολυχρωματικών, πολυπαραμετρικών δεδομένων από κυτταρομετρητές ροής


Το Kaluza C είναι ένα επαναστατικό λογισμικό ανάλυσης κυτταρομετρίας ροής που σχεδιάστηκε για μεγάλου όγκου δεδομένα. Παρέχει εργαλεία απεικόνισης, ταχύτητα και μία καινοτόμο απλότητα στην κοινότητα της κυτταρομετρίας ροής. Με τα χαρακτηριστικά που εξομαλύνουν τις απαιτήσεις αναφοράς στον κλινικό ποιοτικό έλεγχο και απαντούν στα ζητήματα τυποποίησης στην κυτταρομετρία ροής, η ανάλυση με το Kaluza C στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των δεδομένων που παράγονται από τους σύγχρονους κυτταρομετρητές ροής.

Το Kaluza C χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των μεγάλου όγκου αρχείων, επιτρέποντας έτσι στους ερευνητές να ξοδεύουν τον πολύτιμο χρόνο τους στην έρευνα. Παρέχει δύναμη επεξεργασίας πολυχρωματικών αρχείων μέχρι και 20 εκατομμυρίων γεγονότων σε πραγματικό χρόνο.

Αντιδραστήρια και μονοκλωνικά αντισώματα


Ένα αντίσωμα είναι μία "κολλώδης" πρωτεΐνη που στοχεύει ένα συγκεκριμένο αντιγόνο. Τα αντισώματα κυκλοφορούν στο σώμα μέχρι να βρουν και να συνδεθούν με το αντιγόνο. Μόλις συνδεθούν, στρατολογούν άλλα μέρη του ανοσοποιητικού συστήματος για να καταστρέψουν τα κύτταρα που περιέχουν το αντιγόνο.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι ουσίες που παράγονται εργαστηριακά και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ειδικών αντιγόνων στην επιφάνεια των κυττάρων. Ως αντισώματα, εντοπίζουν και δεσμεύονται σε ειδικά αντιγόνα και με αυτόν τον τρόπο, τα μονοκλωνικά αντισώματα σημασμένα με ανοσοφθορισμό χρησιμεύουν ως δείκτες κυτταρικής επιφάνειας, με την έντονη επισήμανση κυττάρων για ανίχνευση από το κυτταρόμετρο ροής.

Μέσω της συνεργασίας μας με την Beckman Coulter, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα συζευγμένων αντισωμάτων υψηλής ποιότητας και δοκιμασιών για εφαρμογές Κλινικής Διαγνωστικής, Κλινικής Έρευνας και Έρευνας. Το χαρτοφυλάκιο των αντιδραστηρίων κυτταρομετρίας ροής, που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές (GMP), καλύπτει σημαντικές περιοχές εφαρμογής, όπως αιματο-ογκολογία, ανάλυση HIV, ανοσολογική παρακολούθηση, μελέτες κυτταρικού κύκλου και αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.