ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Οι σκιαγραφικοί παράγοντες μπορούν να χορηγηθούν είτε ενέσιμα σε ένα αιμοφόρο αγγείο είτε να καταναλωθούν από τον ασθενή με χορήγηση από του στόματος και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση ποιότητας των εικόνων που παράγονται από τις ακτίνες X-Ray (συμπεριλαμβανομένης και της αξονικής τομογραφίας-CT), τη Μαγνητική Τομογραφία, και την Ενισχυμένη αντίθεση Υπερήχων. Οι σκιαγραφικοί παράγοντες ταξινομούνται ως συνταγογραφούμενα φάρμακα και υπόκεινται σε όλους τους κανονισμούς που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι σκιαγραφικοί παράγοντες δεν είναι χρωστικές που αποχρωματίζουν μόνιμα τα εσωτερικά όργανα. Αντίθετα, οι ουσίες αυτές αλλάζουν προσωρινά τον τρόπο με τον οποίο οι ακτίνες Χ ή άλλα μέσα απεικόνισης αλληλεπιδρούν με το σώμα. Όταν εισέρχονται στο σώμα, οι σκιαγραφικοί παράγοντες κάνουν κάποιες δομές ή ιστούς του σώματος να φαίνονται διαφορετικές. Με αυτή τη βελτιωμένη ορατότητα συγκεκριμένων οργάνων, αιμοφόρων αγγείων ή ιστών, οι σκιαγραφικοί παράγοντες βοηθούν τους θεράποντες ιατρούς να διαγνώσουν τις ιατρικές παθήσεις.

Τα προϊόντα αυτά καλύπτουν όλες τις βασικές διαγνωστικές μεθόδους απεικόνισης – Απεικόνιση με ακτίνες X-Ray (συμπεριλαμβανομένης και της αξονικής τομογραφίας-CT), Μαγνητική Τομογραφία, και Ενισχυμένη αντίθεση Υπερήχων. Τα Σκιαγραφικά μέσα χρησιμοποιούνται στις απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις με σκοπό την καλύτερη απεικόνιση της ανατομίας και λειτουργίας των εσωτερικών οργάνων ή περιοχών του ανθρώπινου σώματος.

Iomeron

Το Iomeron είναι ένας τρι-ιωδιωμένος μη-ιονικός μονομερής σκιαγραφικός παράγοντας που χρησιμοποιείται για εξετάσεις με ακτίνες Χ.
Δραστική Ουσία: Ιομεπρόλη
Φαρμακοτεχνική Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

Iopamiro

To Iopamiro είναι ένας μη-ιονικός σκιαγραφικός παράγοντας που χρησιμοποιείται για εξετάσεις με ακτίνες Χ.
Δραστική Ουσία: Ιοπαμιδόλη
Φαρμακοτεχνική Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Iopamiro Gastro

To Iopamiro Gastro είναι ένας μη-ιονικός σκιαγραφικός παράγοντας που χρησιμοποιείται για εξετάσεις με ακτίνες Χ.
Δραστική Ουσία: Ιοπαμιδόλη
Φαρμακοτεχνική Μορφή: Διάλυμα για στοματική χρήση
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

Sonovue

Το Sonovue είναι ένας σκιαγραφικός παράγοντας που χρησιμοποιείται σε απεικονίσεις υπερήχων με ενισχυμένη σκιαγραφική αντίθεση.
Δραστική Ουσία: Εξαφθοριούχο Θείο σε μικροφυσαλίδες
Φαρμακοτεχνική Μορφή: Κόνις και διαλύτης για ενέσιμη διασπορά
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

Multihance

Το Multihance είναι ένας παραμαγνητικός γραμμικός σκιαγραφικός παράγοντας που χρησιμοποιείται για εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας (MRI).
Δραστική Ουσία: Γαδομπενικό οξύ με τη μορφή άλατος διμεγλουμίνης.
Φαρμακοτεχνική Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

Prohance

Το Prohance είναι ένας μακροκυκλικός σκιαγραφικός παράγοντας βασισμένος στο γαδολίνιο που χρησιμοποιείται για εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας (MRI).
Δραστική Ουσία: Γαδοτεριδόλη
Φαρμακοτεχνική Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.