ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Τα εργαστήρια αναζητούν λύσεις που βελτιστοποιούν και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα για την περίθαλψη των ασθενών. Ο ειδικός αναλυτής πρωτεϊνών της Beckman Coulter, που βασίζεται στην αρχή λειτουργίας της Νεφελομετρίας, συνδυάζει τις υψηλές επιδόσεις που απαιτούνται για την παροχή γρήγορων και με ακρίβεια μέτρησης αποτελεσμάτων, με την ευελιξία ενός ευρέος φάσματος εργαστηριακών προτιμήσεων.


Αναλυτής Ειδικών Πρωτεϊνών IMMAGE® 800


Γρήγορη και οικονομικά αποδοτική λύση για εξετάσεις ασθενειών με τη μέθοδο της Νεφελομετρίας


Το σύστημα κινητικής Νεφελομετρίας του αναλυτή IMMAGE 800 μετράει με ακρίβεια τη συγκέντρωση πρωτεΐνης μέσα σε ένα δείγμα τη στιγμή που ένα αντιδραστήριο προστίθεται στο διάλυμα. Η δυνατότητα καθορισμού από το χρήστη των παραμέτρων εξέτασης παρέχει επιπλέον ευελιξία χρήσης και διαμόρφωσης αντιδραστηρίων που δεν περιέχονται στον κατάλογο του συστήματος.