ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

Οι ανοσοπροσδιορισμοί είναι δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ή τον ποσοτικό προσδιορισμό χημικών ουσιών διαγνωστικού ενδιαφέροντος στο αίμα, στα ούρα και στα λοιπά σωματικά υγρά. Τα συστήματα ανοσοπροσδιορισμού χρησιμοποιούν τα αντισώματα ως κεντρικό συστατικό στις αναλυτικές αντιδράσεις τους και έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν και να ποσοτικοποιούν πολύ χαμηλά επίπεδα αναλύτη. Οι συνήθεις εξετάσεις αξιολογούν τη λειτουργία του θυρεοειδούς, την παρακολούθηση του καρκίνου και του καρδιακού κινδύνου, και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη γονιμότητα και τις αναπαραγωγικές εξετάσεις. Άλλες δοκιμές χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση κρίσιμων παραγόντων που σχετίζονται με την αναιμία, τους ιούς του αίματος και τις μολυσματικές ασθένειες.

Οι δυνατότητες των συστημάτων κορυφαίας ανοσολογικής δοκιμασίας της Beckman Coulter επιτρέπουν στα εργαστήρια να επιλέγουν το κατάλληλο προϊόν με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις παραγωγικότητας και τις ανάγκες διαφορετικών εξετάσεων. Σε συνδυασμό με ένα εκτεταμένο μενού εξετάσεων, τα συστήματα αυτά μπορούν να βελτιώσουν την εργαστηριακή αποτελεσματικότητα αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος της μεθόδου.


Ανοσολογικός αναλυτής Access 2


Εξαιρετική παραγωγικότητα σε μία ολοκληρωμένη σχεδίαση


Προσφέροντας εξαιρετικές δυνατότητες, το Access 2 Immunoassay System μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα του εργαστηρίου με έναν ισχυρό και αξιόπιστο επιτραπέζιο αναλυτή, ο οποίος επιτρέπει την εξοικονόμηση χώρου χάρη στη σχεδίασή του, είναι φιλικός προς το χρήστη και διαθέτει ένα πλήρες μενού μεγαλύτερο των 50 εξετάσεων. Η δυνατότητα φόρτωσης αντιδραστηρίων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αναλυτή προσφέρει ευελιξία και σταθερή παραγωγικότητα. Τέλος, ο εργονομικός σχεδιασμός του συστήματος εξασφαλίζει το φιλικό και άνετο χειρισμό του αναλυτή.

Με παραγωγικότητα έως και 100 εξετάσεις ανά ώρα, το Access 2 Immunoassay System είναι ιδανικό για εργαστήρια χαμηλού όγκου που πραγματοποιούν έως και 40.000 εξετάσεις ετησίως.


Αυτόματος Ανοσολογικός αναλυτής UniCel DxI 600


Αποδοτική λειτουργία και εξαιρετική παραγωγικότητα στο εργαστήριο του νοσοκομείου


Το UniCel DxI 600 μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του Διαγνωστικού εργαστήριου. Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε καθημερινή συντήρηση και η απλότητα στη διαχείριση του αναλυτή απελευθερώνουν το προσωπικό του εργαστηρίου με στόχο την εκτέλεση εργασιών υψηλότερης αξίας και παράλληλα ελαχιστοποιούν την καθυστέρηση στην εκτέλεση των εξετάσεων και τα χειριστικά σφάλματα. Συνδέοντας το DxI 600 στα συστήματα Αυτοματισμών της Beckman Coulter, η αποδοτικότητα για το εργαστήριο βελτιστοποιείται.

Το σύστημα UniCel DxI 600 Access Immunoassay είναι ιδανικό για εργαστήρια μεσαίου όγκου που εκτελούν 40.000-80.000 εξετάσεις ετησίως με παραγωγικότητα έως και 200 εξετάσεις ανά ώρα και με φόρτωση έως 60 δείγματα ταυτόχρονα.


Αυτόματος Ανοσολογικός αναλυτής UniCel DxI 800


Μέγιστη παραγωγικότητα που εξασφαλίζει ταχεία έκδοση αποτελεσμάτων στα εργαστήρια με πολύ μεγάλο αριθμό δειγμάτων


Το σύστημα UniCel DxI 800 Access Immunoassay System επιταχύνει το χρόνο ανοσολογικής ανάλυσης σε εργαστήρια μεγάλου αριθμού δειγμάτων. Η φιλική σχεδίαση και η ευκολία του προγραμματισμού λειτουργίας του DxI 800 δεν απαιτεί προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε καθημερινή συντήρηση και η απλότητα στη διαχείριση του αναλυτή απελευθερώνει το προσωπικό του εργαστηρίου και παράλληλα ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση στην εκτέλεση των εξετάσεων και τα χειριστικά σφάλματα.

Το σύστημα UniCel DxI 800 Access Immunoassay είναι ιδανικό για εργαστήρια μεγάλου αριθμού εξετάσεων που εκτελούν μέχρι και 400 εξετάσεις την ώρα. Είναι σε θέση να χειρίζεται και τους πιο απαιτητικούς φόρτους εργασίας με ευκολία.