ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα συστήματα ανάλυσης των κυττάρων του αίματος χρησιμοποιούν τις αρχές της φυσικής, της οπτικής, της ηλεκτρονικής και της βιοχημείας για να διαχωρίσουν τα κύτταρα διαγνωστικού ενδιαφέροντος και στη συνέχεια να τα ποσοτικοποιήσουν και να τα χαρακτηρίσουν. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν στους κλινικούς ιατρούς να μελετήσουν τα έμμορφα στοιχεία του αίματος, όπως τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Η πιο συνηθισμένη διαγνωστική εξέταση είναι μία πλήρης ανάλυση όλων των κυττάρων του αίματος, η οποία παρέχει πληροφορίες για τουλάχιστον 23 διαφορετικές παραμέτρους των κυττάρων του αίματος.

Η σειρά προϊόντων αιματολογίας Beckman Coulter είναι δομημένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές απαιτήσεις των εργαστηρίων υψηλού, μέσου και μικρού όγκου. Οι αιματολογικές πλατφόρμες της Beckman Coulter ανοίγουν μια νέα εποχή στην κυτταρική ανάλυση με απαράμιλλη ποιότητα αποτελεσμάτων, καινοτόμες λύσεις αποδοτικότητας και επαναστατική κλιμάκωση που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε εργαστηρίου.


Αιματολογικός Αναλυτής DxH 500


Αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και ευκολία χρήσης


Ο DxH 500 είναι ένας ποσοτικός, πολλαπλών παραμέτρων, αυτοματοποιημένος αναλυτής γενικής αίματος για χρήση σε εργαστήρια μικρού όγκου. Ο DxH 500 χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των φυσιολογικών αποτελεσμάτων ασθενών και το διαχωρισμό τους από ασθενείς με παθολογικά αποτελέσματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Ο αναλυτής ενσωματώνει την πιο σύγχρονη τεχνολογία κυτταρικής ανάλυσης και παρέχει ακριβείς μετρήσεις αιμοπεταλίων. Είναι επιτραπέζιος με μικρές διαστάσεις και ενσωματωμένους υπολογιστές και καταλαμβάνει μικρό όγκο, αφήνοντας πολύτιμο χώρο στον πάγκο του εργαστηρίου. Το σύστημα παρέχει ακριβή αποτελέσματα με δείγματα που δεν ξεπερνούν τα 12 μL αίματος και με βάση το μοναδικό υδραυλικό του σύστημα παρέχει γρήγορη και ολοκληρωμένη ανάλυση σε εργαστήρια με μικρό όγκο εξετάσεων.

Με ένα ρυθμό παραγωγής 60 δειγμάτων ανά ώρα σε λειτουργία ανοιχτού φιαλιδίου, μικρές απαιτήσεις όγκου δείγματος, διαισθητικό λογισμικό και χαμηλή κατανάλωση αντιδραστηρίων, ο αναλυτής DxH 500 είναι ιδανικός για ιατρεία και εργαστήρια χαμηλού όγκου δειγμάτων.


Αιματολογικός Αναλυτής DxH 600


Ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα με μια μόνο μέτρηση, χωρίς επαναλήψεις


Ο αναλυτής DxH 600 χρησιμοποιεί πολυδιάστατη τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας για να χαρακτηρίζει μεμονωμένα κύτταρα. Παρέχει μεγάλης ακρίβειας αποτελέσματα από την πρώτη μέτρηση χωρίς να χρειάζεται επαναλήψεις. Συνεπώς, ο χρόνος για ακριβή αποτελέσματα επιταχύνεται και μειώνεται η ανάγκη για επιβεβαιώσεις με άλλες μεθόδους. Ο DxH 600 προσφέρει επίσης υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και χρόνου λειτουργίας, διατηρώντας το εργαστήριο παραγωγικό χωρίς πρόσθετο φορτίο για το χειριστή.

Με ταχύτητα παραγωγής 100 δειγμάτων ανά ώρα είναι ο ιδανικός αναλυτής για τα Κεντρικά Εργαστήρια, τα Νοσοκομειακά Εργαστήρια, τα Εργαστήρια Αναφοράς και τα Εργαστήρια Εξειδίκευσης.


Αιματολογικός αναλυτής DxH 800


Τεχνολογία αιχμής. Περισσότερη ακρίβεια.


Ο αιματολογικός αναλυτής DxH 800 επιτρέπει την αξιοποίηση δεδομένων υψηλής πιστότητας σχετικά με το μέγεθος, το σχήμα και τη δομή των μεμονωμένων κυττάρων για την παροχή αποτελεσμάτων υψηλής ακρίβειας με την πρώτη μέτρηση. Αυτός ο αναλυτής υπερβαίνει την απλή μέτρηση των κυττάρων και παρέχει αποτελέσματα σε κλινικούς ιατρούς και ασθενείς γρηγορότερα, με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Με ταχύτητα παραγωγής 100 δειγμάτων ανά ώρα και 140 επιχρισμάτων αίματος (πλακιδίων) που παρασκευάζονται ανά ώρα (δυνατότητα σύνδεσης με DxH SMS), ο DxH 800 είναι ιδανικός για Κεντρικά Εργαστήρια, Νοσοκομειακά Εργαστήρια, Ολοκληρωμένα Δίκτυα Διανομής και Εργαστήρια Ειδικών.


Αιματολογικός αναλυτής DxH 900


Το σωστό αποτέλεσμα, από την πρώτη φορά


Ο αιματολογικός αναλυτής DxH 900 δίνει τη δυνατότητα στο εργαστήριο με μεγάλο αριθμό εξετάσεων να επιτύχει εξαιρετικές αναλύσεις των κυττάρων του αίματος. Η ανάλυση των RBC, PLT και WBC γίνεται με τα κύτταρα στη φυσική τους κατάσταση, χωρίς χημική επεξεργασία. Η κορυφαία απόδοση (93% από την πρώτη μέτρηση), εξασφαλίζει προβλέψιμο κόστος λειτουργίας του συστήματος. Οι βελτιωμένες διαδικασίες λειτουργίας του αναλυτή, βοηθούν το εργαστήριο να προχωρήσει σε καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου του προσωπικού, καθώς απαιτούνται λιγότερες επιβεβαιώσεις αποτελεσμάτων με άλλες μεθόδους. Η υψηλή αξιοπιστία του συστήματος προσφέρει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας.

Με ένα ρυθμό παραγωγής 100 δειγμάτων και 140 επιχρισμάτων αίματος (πλακιδίων) που παρασκευάζονται ανά ώρα (δυνατότητα σύνδεσης με DxH SMS II), ο DxH 900 είναι ιδανικός για Κεντρικά Εργαστήρια, Νοσοκομειακά Εργαστήρια, Ολοκληρωμένα Δίκτυα Διανομής και Εργαστήρια Ειδικών.


UniCel DxH συνδεδεμένες λύσεις Workcell


Επαναπροσδιορισμός της ροής εργασιών


Με τη διασύνδεση των Αιματολογικών αναλυτών UniCel DxH Series και ενός συστήματος στρώσης και/ή χρώσης επιχρίσματος περιφερικού αίματος (DxH SMS ΙΙ), το εργαστήριο μπορεί να βελτιστοποιήσει τη ροή εργασιών με έξυπνη εξισορρόπηση φόρτου εργασίας και προηγμένες αναλύσεις. Αυτό παρέχει υψηλή και έξυπνη απόδοση της ροής εργασίας, παρέχοντας παράλληλα πλήρη και ακριβή αποτελέσματα για τον ασθενή.

Με ένα ρυθμό παραγωγής 300 δειγμάτων και 140 επιχρισμάτων αίματος (πλακιδίων) που παρασκευάζονται ανά ώρα, οι λύσεις UniCel DxH Connected Workcell είναι ιδανικές για Κεντρικά Εργαστήρια, νοσοκομειακά εργαστήρια, ολοκληρωμένα δίκτυα διανομής και ειδικά εργαστήρια.