ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Τα συστήματα χημείας χρησιμοποιούν ηλεκτροχημική ανίχνευση και χημικές αντιδράσεις με δείγματα ασθενών για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση ουσιών διαγνωστικού ενδιαφέροντος (αναφερόμενες ως «αναλύτες») στο αίμα, τα ούρα και σε άλλα σωματικά υγρά. Οι συνήθεις δοκιμές περιλαμβάνουν γλυκόζη, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, ηλεκτρολύτες, πρωτεΐνες και ένζυμα.

Με πολλαπλές δυνατότητες, οι πλατφόρμες κλινικής χημείας της Beckman Coulter παρέχουν χαμηλό συνολικό κόστος , δυνατότητα κλιμακούμενης παραγωγικότητας και χρήση λιγότερων αναλωσίμων. H ευαισθησία και η ακρίβεια των κλινικών αποτελεσμάτων επιτυγχάνονται μέσω της πλήρους σειράς αντιδραστηρίων και του υψηλού επιπέδου παροχής επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών.Αναλυτής Κλινικής Χημείας AU480


Επιδαπέδιος, αξιόπιστος και οικονομικός


Ο αναλυτής κλινικής χημείας AU480 είναι ο ιδανικός αναλυτής για νοσοκομεία και εργαστήρια μικρής και μεσαίας δυναμικότητας, όσον αφορά τον ημερήσιο αριθμό εξετάσεων. Ο AU480 είναι κατάλληλος για ειδικές εξετάσεις και εξετάσεις επειγόντων περιστατικών στα μεγάλα κεντρικά εργαστήρια. Με ταχύτητα έως και 400 φωτομετρικές εξετάσεις ανά ώρα (μέχρι 800 με ISEs), μεγάλο αριθμό θέσεων αντιδραστηρίων, μειωμένο όγκο δείγματος και εύκολη λειτουργία, ο AU480 διακρίνεται για την εξαιρετική του απόδοση.

Με δυνατότητα φόρτωσης 80 δειγμάτων (8 Racks x 10 δείγματα) και δειγματοφορέα χωρητικότητας 22 δειγμάτων, ο AU480 είναι ιδανικός για εργαστήρια μεσαίας δυναμικότητας, στα οποία οι ετήσιοι όγκοι κυμαίνονται από 50.000 έως 350.000 εξετάσεις ανά έτος.


Αναλυτής Κλινικής Χημείας DxC 700 AU


Άμεσα αποτελέσματα, τεχνολογίες που έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο


Ο αναλυτής κλινικής χημείας DxC 700 AU είναι η τελευταία καινοτομία σε μια σειρά αξιόπιστων συστημάτων κλινικής χημείας για το εργαστήριο μέσης έως μεγάλης παραγωγικότητας. Ο DxC 700 AU συνδυάζει τα πιο αγαπημένα (και δοκιμασμένα στο χρόνο) χαρακτηριστικά της δημοφιλούς σειράς αναλυτών κλινικής χημείας DxC και AU. Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός προσφέρει υψηλή αξιοπιστία και ακριβή αποτελέσματα.

Με ικανότητα φόρτωσης 150 δειγμάτων (15 racks x 10 δείγματα) και 22 δείγματα με καρουσέλ, ο DxC 700 AU είναι ιδανικός για χώρους μεσαίας παραγωγικότητας, όπως Κεντρικά Εργαστήρια, Νοσοκομειακά Εργαστήρια και Ολοκληρωμένα Δίκτυα Διανομής, όπου οι ετήσιοι όγκοι κυμαίνονται από 350.000 έως 1.500.000 εξετάσεις ανά έτος.


Αναλυτές κλινικής χημείας σειράς AU5800


Οι ταχύτεροι αναλυτές κλινικής χημείας πλήρους μενού


Σχεδιασμένοι για εργαστήρια εξαιρετικά μεγάλου όγκου, οι αναλυτές κλινικής χημείας της σειράς AU5800 είναι οι ταχύτεροι στην αγορά, με παραγωγικότητα έως και 2.000 δοκιμές ανά ώρα με πλήρες μενού εξετάσεων. Αυτοί οι αναλυτές αυξάνουν την εργαστηριακή παραγωγικότητα με συνεχή λειτουργία, προσφέρουν ισχυρή απόδοση και επιτρέπουν κλιμακούμενη παραγωγικότητα με σύνδεση μέχρι και τεσσάρων αναλυτικών φωτομετρικών μονάδων.

Με ικανότητα φόρτωσης 400 δειγμάτων (2 x 20 σετ rack), ο AU5800 είναι ιδανικός για χώρους υψηλών και εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών, όπως τα Κεντρικά Εργαστήρια, Εργαστήρια Αναφοράς και Νοσοκομειακά Εργαστήρια όπου οι ετήσιοι όγκοι κυμαίνονται από 1.500.000 έως και περισσότερες από 6.500.000 εξετάσεις ετησίως.