ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο Αυτοματισμός περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστημάτων που ελαχιστοποιούν την ανθρώπινη παρέμβαση. Με την ανάπτυξη συστημάτων αυτοματοποίησης, τα βασικά οφέλη περιλαμβάνουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της διαχείρισης δειγμάτων, σε συνδυασμό με τους βραχείς και σταθερούς χρόνους ανάκαμψης. Αυτοματοποιώντας τα βασικά προ- και μετα-αναλυτικά βήματα, όπως η απόσπαση, η φυγοκέντρηση, η ταξινόμηση, η ανασύνταξη, η αποθήκευση και η ανάκτηση, τα Συστήματα Αυτοματισμού βοηθούν στη διαχείριση του αυξανόμενου φόρτου εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας στα κλινικά εργαστήρια.

Τα συστήματα αυτοματισμού Beckman Coulter επιταχύνουν την περίθαλψη των ασθενών και βελτιώνουν την εργαστηριακή αποτελεσματικότητα μέσω της ταχείας έκδοσης σταθερών αποτελεσμάτων που διευκολύνουν τη διάγνωση και τη θεραπεία, βελτιώνοντας την περίθαλψη των ασθενών, τους χρόνους αναμονής στα επείγοντα και την ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας.

AΣυστήματα επεξεργασίας δειγμάτων AutoMate 2500


Αυτοματισμός που προσαρμόζεται άμεσα


Όταν απαιτείται βελτίωση της απόδοσης, το AutoMate 2500, με το λογισμικό Intelligent Sample Banking (ISB) παρέχει τη λύση. Το σύστημα AutoMate βελτιστοποιεί τις διαδικασίες πριν και μετά την ανάλυση και συμβάλλει στην επίτευξη βέλτιστης απόδοσης, με άριστη χρηματοοικονομική προσαρμογή, εξαλείφοντας τα βήματα μεταξύ της παραλαβής και της ανάλυσης του δείγματος. Το ISB βελτιώνει τις λύσεις αυτοματισμού, επιτρέποντας την κατασκευή και τη διαχείριση μιας δειγματοληπτικής τράπεζας δειγμάτων με μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια και αυξημένο έλεγχο της ανιχνευσιμότητας του δείγματος.

Σύστημα Power Link


Ενισχύοντας την αποδοτικότητα του εργαστηρίου και την ποιότητα των αποτελεσμάτων


Σχεδιασμένο για τη δημιουργία μεγαλύτερης απόδοσης στα νοσοκομειακά εργαστήρια μεσαίου όγκου, καθώς και σε εργαστήρια χαμηλού όγκου, το σύστημα Power Link είναι ένα ενοποιημένο σύστημα αναλυτών. Το Power Link συνδυάζει την αξιοπιστία του αναλυτή κλινικής χημείας DxC 700 AU και την ευελιξία του ανοσολογικού αναλυτή DxI 800 ή DxI 600 σε μία αποδοτική πλατφόρμα. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τη ροή εργασίας, να επιταχύνει την παροχή ποιοτικών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ μενού εξετάσεων. Με το Power Link, ένα κοινό δείγμα μοιράζεται μεταξύ των δύο αναλυτών, παρέχοντας μία ευέλικτη ροή εργασίας και εξαλείφοντας τους συμβιβασμούς στην περίπτωση ενασχόλησης με πολλαπλές εξειδικεύσεις.

DxA 5000


Νέα δεδομένα στο χρόνο επεξεργασίας του δείγματος


Οι σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας των κλινικών εργαστήριων επιβάλλουν τη βελτιστοποίηση του χρόνου λήψης του αποτελέσματος της εξέτασης και της λειτουργικής αποδοτικότητας. Αξιοποιώντας μία συλλογή πατενταρισμένων καινοτομιών, η συνολική λύση αυτοματισμού DxA 5000 βοηθά τα εργαστήρια να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οδηγώντας σε ταχύτερους χρόνους ολοκλήρωσης της εξέτασης, παρέχοντας ένα νέο επίπεδο ολοκληρωμένης προ-αναλυτικής επεξεργασίας στην ποιότητα του δείγματος, μειώνοντας παράλληλα τα βήματα χειροκίνητης επεξεργασίας και βελτιώνοντας την απόδοση.