Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η επιστήμη και το σύνολο των ενεργειών που σχετίζονται με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών ή άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση φαρμακευτικών προιόντων. Όλα τα φαρμακευτικά προιόντα στην ΕΕ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και έλεγχο ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας πριν την έγκριση κυκλοφορίας. Μετά την κυκλοφορία τους η παρακολούθηση συνεχίζεται ώστε να διασφαλιστεί το γεγονός ότι οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην ασφάλεια μπορεί να εντοπιστεί και να αξιολογηθεί ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Στη Leriva ευθυγραμμιζόμενοι με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, εφαρμόζουμε σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης ώστε να παρακολουθούμε την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων που διαθέτουμε στην αγορά. Είτε πρόκειται για επαγγελματία υγείας ή για ασθενή, η αναφορά μίας πιθανής ανεπιθύμητης ενέργειας συμβάλλει ενεργά στη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας και ποιότητας των φαρμακευτικών σκευασμάτων της εταιρείας μας.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να αναφέρετε μία πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια σχετικά με φαρμακευτικά σκευάσματα της εταιρείας μας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλεφωνικά: 210 61 99 886 – επιλογή 5 (24ωρη διαθεσιμότητα)
Με e-mail: pharmacovigilance@leriva.com
Η συλλογή πληροφοριών κατά την αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας είναι εμπιστευτική και ανώνυμη τόσο για τον ασθενή όσο και για αυτόν που αναφέρει το συμβάν.