ΚΕΛΛΥ ΠΑΓΩΝΗ

Η Κέλλυ Παγώνη ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στο τμήμα Audit & Assurance της PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα, όπου ανέλαβε διάφορες θέσεις αυξανόμενης ευθύνης με τελευταία αυτή του Senior Auditor. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στην PricewaterhouseCoopers ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με τον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εξαγορές και συγχωνεύσεις, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και οικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης εταιρειών σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους (φαρμακευτικό, βιομηχανίας τροφίμων, οικονομικών υπηρεσιών και τραπεζών).

Το 2004 συνέχισε την καριέρα της στον Όμιλο Γερολυμάτου ως Financial Controller του Τμήματος Καλλυντικών του Ομίλου. Από τη θέση αυτή είχε την ευθύνη όλων των χρηματοοικονομικών θεμάτων του Κλάδου και στενή συνεργασία με στελέχη των συνεργαζόμενων οίκων, όπως η Procter & Gamble και η La Prairie του Ομίλου Beiersdorf για μια ευρεία σειρά επιχειρηματικών και οικονομικών θεμάτων. Εκτός από τις αρμοδιότητες της ως Financial Controller, της ανατέθηκαν επίσης και αρμοδιότητες του Head of Sales Support and Administration όπου επέβλεπε τα τμήματα παραγγελιών και εξυπηρέτησης πελατών. Επίσης, ως στέλεχος του Κλάδου Καλλυντικών ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτού.

Το 2009 ανέλαβε καθήκοντα της Οικονομικής Διευθύντριας του Ομίλου Leriva. Με την ιδιότητα αυτή είχε άμεση ανάμειξη σε όλες τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την ίδρυση των διαφόρων νομικών οντοτήτων. Από την ίδρυσή της εταιρείας, η Κέλλυ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Leriva και η συνεισφορά της είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σήμερα, επιβλέπει μια πολυμελή οργάνωση και είναι υπεύθυνη για τη χρηματοοικονομική λειτουργία του ομίλου. Είναι ένας πολύτιμος επιχειρηματικός εταίρος και υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και των τεσσάρων εταιρειών του ομίλου της Leriva.

Η Κέλλυ Παγώνη γεννήθηκε στην Αθήνα. Μιλά απταίστως αγγλικά και γερμανικά. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της απέκτησε εμπειρία σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και θέσεις εργασίας. Κατέχει πτυχίο Bachelor of Science degree (B.Sc) in Accounting & Economics.