ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής "Δήλωση") περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες του ομίλου Leriva (στο εξής "εμείς", "εμάς" ή "μας") συλλέγουν, χρησιμοποιούν ή επεξεργάζονται με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν από άτομα (στο εξής "Επισκέπτες", "Χρήστες" ή "εσάς") όταν αυτά επισκέπτονται, χρησιμοποιούν ή έρχονται σε επικοινωνία με εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας.
1Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

    Όνομα εταιρείας :
  • Leriva S.A.
  • Leriva Διαγνωστικά ΑΕ
  • Leriva Pharma ΑΕ

Ταχυδρομική διεύθυνση :
Λεωφ. Πηγής 33 & Αναπήρων Πολέμου 6,
151 27 Μελίσσια, Αθήνα Ελλάδα
Τηλέφωνο: +302106199886
E-mail: privacy@leriva.com

2Τι είδους προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες συλλέγουμε;

Στοιχεία επικοινωνίας Μπορεί να συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας, το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Δεδομένα τοποθεσίας και ηλεκτρονικά δεδομένα: Όταν προσδιορίζουμε, παρακολουθούμε και αναλύουμε τη χρήση ή το ενδιαφέρον σας για τον ιστότοπό μας, τις υπηρεσίες, τις ενημερώσεις, τις προσκλήσεις, το ενημερωτικό ή διαφημιστικό περιεχόμενο, εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες όπως η τοποθεσία, η Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address), τα δεδομένα χρήσης, τα δεδομένα του προγράμματος περιήγησης. Σε γενικές γραμμές, δε συνδέουμε τις διευθύνσεις IP με άλλα δεδομένα που κατέχουν εξωτερικοί συνεργάτες. Δε συνδέουμε ή προσπαθούμε να συνδέσουμε μία διεύθυνση IP με την ταυτότητα ενός χρήστη συσκευής. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μας επιτρέπει να βελτιστοποιούμε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής παρουσίας μας.

Δεν ζητάμε ούτε συλλέγουμε άλλα δεδομένα για εσάς ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων ("ευαίσθητα δεδομένα"). Ωστόσο, αν επιλέξετε να μας παράσχετε τα δεδομένα αυτά, συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση και τη γνωστοποίησή τους, όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου.

3Γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν μας παρέχετε εθελοντικά τέτοιες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας μας ή της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας.

Επικοινωνία με τους χρήστες της ιστοσελίδας (επισκέπτες, συνεργαζόμενοι οίκοι, πιθανοί πελάτες, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κλπ.): Συλλέγουμε τα στοιχεία σας για να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στα αιτήματα, σχόλια, ερωτήσεις και άλλα έντυπα που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή άλλων μορφών επικοινωνίας.

Επικοινωνία με τους πελάτες: Μπορεί να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να υποστηρίξουμε την παροχή των υπηρεσιών μας προς το μέρος σας.

Ενημερωτικοί-Προωθητικοί στόχοι: Μπορεί να συλλέξουμε τα προαναφερθέντα στοιχεία επικοινωνίας για να σας αποστείλουμε ενημερώσεις, προσκλήσεις και διαφημιστικό υλικό.

Ενημερωτικοί-Προωθητικοί στόχοι: Μπορεί να συλλέξουμε τα προαναφερθέντα στοιχεία επικοινωνίας για να σας αποστείλουμε ενημερώσεις, προσκλήσεις και διαφημιστικό υλικό.

Ανάλυση αποτελεσμάτων: Περιστασιακά, μπορεί να συλλέξουμε τα προαναφερθέντα δεδομένα τοποθεσίας και ηλεκτρονικά δεδομένα, προκειμένου να λάβουμε ανατροφοδότηση σχετικά με τις επισκέψεις σε ιστότοπους, τις ενημερώσεις, τις προσκλήσεις, το ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό (π.χ. αριθμός επισκέψεων ή clicks κλπ.) και να διευρύνουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τις προτιμήσεις σας, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

4Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Εκτέλεση της σύμβασης: Μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασής μας.

Συναίνεση: Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται παραπάνω, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας σχετικά με την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να περιορίσει την ικανότητά μας να παρέχουμε οφέλη και υπηρεσίες σε εσάς και δεν επηρεάζει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής σας πριν την απόσυρσή της.

Νομική υποχρέωση: Μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως η παροχή πληροφοριών σε δημόσιο φορέα. Μπορεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, ή σε εξώδικη διαδικασία.

Έννομα συμφέροντα: Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν είναι απαραίτητα για τα νόμιμα συμφέροντά μας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα συμφέροντα δε θα παραβιασθούν από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα..

Παραδείγματα των προαναφερθέντων «έννομων συμφερόντων» είναι:

Η προσφορά πληροφοριών ή / και υπηρεσιών σε άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας ή η προσφορά πληροφοριών σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης.

Η πρόληψη απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας και η διασφάλιση των συστημάτων πληροφορικής μας.

Η βελτιστοποίηση της παραμονής των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας και η βελτίωση της απόδοσης, της χρηστικότητας και της αποτελεσματικότητας της ηλεκτρονικής παρουσίας μας.

5Με ποιο τρόπο κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς συνεργάτες;

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

Παρόχους υπηρεσιών. Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξωτερικούς συνεργάτες που εκτελούν συγκεκριμένες υπηρεσίες εκ μέρους μας.
Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διατήρηση και διαχείριση της ιστοσελίδας μας, υπηρεσίες cloud storage, analytics, υπηρεσίες μάρκετινγκ, e-mail hosting or distribution και άλλες συναφείς υπηρεσίες.
Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, θα κοινοποιήσουμε στους παρόχους υπηρεσιών μόνο την ελάχιστη ποσότητα των προσωπικών δεδομένων που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών υπόκεινται επίσης σε έγγραφες δηλώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και παρέχουν εγγύηση για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
Δημόσιες αρχές. Όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη όσον αφορά τις προσπάθειες διερεύνησης, πρόληψης ή λήψης άλλων ενεργειών σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, υποψία απάτης ή άλλου αδικήματος ή όταν απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή από δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
6Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα;

Έχουμε θεσπίσει μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας δε θα χαθούν, θα καταστραφούν, θα χρησιμοποιηθούν με ακατάλληλο τρόπο, θα αποκαλυφθούν ή θα έχουν σε αυτά πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα άτομα εκτός των εργαζομένων που θα τα χρησιμοποιήσουν για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους και για εξωτερικούς συνεργάτες που αναφέρονται παραπάνω.

7Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ρωτήσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς..

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ελέγξετε και να ενημερώσετε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση σε ελλιπή προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή σε περιπτώσεις που έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας:Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την ανάκλησή της.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων αν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή θεωρείτε ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παραπάνω σκοπούς.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή και μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς τη δική μας παρεμπόδιση.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε οποιαδήποτε ένσταση, για κάθε νόμιμο λόγο, ανά πάσα στιγμή, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

8Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Προκειμένου να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας (βλ. παραπάνω: Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;). Θα εξετάσουμε και θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά για 5 χρόνια για την επεξεργασία των αιτημάτων σας που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας μας ή / και της φόρμας επικοινωνίας μας.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη ενημερώσεων, προσκλήσεων και / ή διαφημιστικού υλικού, τα δεδομένα επικοινωνίας σας θα αποθηκευτούν για 5 χρόνια με σκοπό την αποστολή των ενημερώσεων και / ή διαφημιστικού υλικού.

Η τοποθεσία και τα ηλεκτρονικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για 5 χρόνια για αναλυτικούς σκοπούς.

Στο τέλος των παραπάνω περιόδων ή μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας διαγράφονται ή καταστρέφονται.
9Πώς αντιμετωπίζουμε τις διεθνείς μεταφορές δεδομένων;

Μπορεί να μεταφέρουμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα παγκοσμίως σε μέρη όπου διεξάγεται η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΗDPA)
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα Ελλάδα
Τηλ: +302106475600
Fax: +30 210 6475628
E-mail: contact@dpa.gr
Website: www.dpa.gr

10Αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε αυτήν τη σελίδα και εάν οι αλλαγές είναι σημαντικές θα υπάρξει πιο εμφανής ειδοποίηση.

Στα πλαίσια διεθνούς μεταφοράς δεδομένων, θα επιδιώξουμε και θα λάβουμε διαβεβαιώσεις ότι όλες οι πληροφορίες που μπορεί να μεταφέρουμε, διασφαλίζονται επαρκώς και είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου.
11Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης;

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή το κινητό σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ώστε να αποθηκευτούν οι προτιμήσεις σας ή για άλλους σκοπούς διατήρησης αρχείων. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως από ηλεκτρονικούς παρόχους υπηρεσιών προκειμένου οι τελευταίοι (για παράδειγμα) να θέτουν σε λειτουργία τις ιστοσελίδες ή τις υπηρεσίες τους ή να εργάζονται πιο αποτελεσματικά, καθώς και να παρέχουν ενημερωτικές πληροφορίες.

Στην ιστοσελίδα μας, θα εμφανιστεί ένα banner ειδοποίησης που απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για την αποδοχή των cookies. Παρόλο που τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να αποδεχτείτε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (οι οποίες συχνά βρίσκονται στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώσατε ότι αν δεν αποδεχτείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να απολαύσετε πλήρως ορισμένες από τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.

Τύποι cookies

Τα cookies που προέρχονται από τον ιστότοπο που έχετε επισκεφτεί (Cookies αρχικού κατασκευαστή) τοποθετούνται απευθείας από εμάς στη συσκευή ή στον υπολογιστή σας. Τα cookies που δεν προέρχονται από τον ιστότοπο που έχετε επισκεφτεί αλλά από κάποιον άλλο (cookies τρίτων) τοποθετούνται από εταιρείες διαφήμισης, παρόχους υπηρεσιών κ.λπ. στη συσκευή σας για αναλυτικούς, ερευνητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Η συλλογή και η χρήση των πληροφοριών υπόκειται στην πολιτική απορρήτου των τρίτων μερών.

Υπάρχουν επίσης cookies συνεδρίας ή «επίμονα» cookies. Ένα cookie συνεδρίας λήγει όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας και χρησιμοποιείται για να διευκολυνθεί η πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας. Ένα «επίμονο» cookie παραμένει στη μονάδα σκληρού δίσκου ή στη μνήμη του υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα.