Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γενικές Πληροφορίες

Λεωφ. Πηγής 33 & Αναπήρων Πολέμου 6, 151 27 Μελίσσια, Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 61 99 886
FAX: 210 61 78 733
E-mail: info@leriva.com

Εξυπηρέτηση Πελατών

Τηλέφωνο: 210 60 95 278
FAX: 210 61 78 733
E-mail: sales@leriva.com

Τεχνική Υποστήριξη & Service

Τηλέφωνο: 210 60 95 278
FAX: 210 60 95 273
E-mail: service@leriva.com